Kontakt

Styrelse

Swednets styrelse består av ordförande samt 3-5 övriga ledamöter. Styrelsen fördelar inom sig övriga uppdrag. Styrelsen väljs för en period av två år. Nomineringar skall ha inkommit till valberedningen senast sex veckor före årsstämman.

Styrelsen 2015/2016:

Mona Fjellström (ordf.), Umeå universitet UU
mona.fjellstrom@umu.se

Anna-Karin Högfeldt, Kungliga Tekniska Högskolan KTH
akhog@kth.se

Lars Uhlin, Karolinska Institutet KI
lars.uhlin@ki.se

Åse Nygren, Blekinge Tekniska Högskola BTH
ase.nygren@bth.se

Jeanette Sjöberg, Högskolan i Halmstad
jeanette.sjoberg@hh.se

Cecilia Almlöv, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
cecilia.almlov@slu.se

 

Vid frågor kontakta sekreterare Cecilia Almlöv.

 

Postadress:
Swednet
c/o Mona Fjellström
Universitetspedagogik och lärandestöd/Centre for teaching and learning
Umeå universitet/Umeå University
SE-901 87 Umeå
Bokföringsansvarig:
Marie Björksten
e-post: Marie@effectima.se
Postadress fakturor m.m.:
Swednet
c/o Marie Björksten
Effectima Ekonomi AB
Box 676
135 26 Tyresö