Kurser

Framtida eller pågående kurser

  • Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga: Att bedöma pedagogisk skicklighet

Syftet med kursen Att bedöma pedagogisk skicklighet är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kursen motsvarar c:a två veckors arbete.

Upplägg
Mellan första och sista kursträffen sker inläsning av litteratur och olika portföljer, bedömningsarbete individuellt och i grupp samt tre e-möten med mentorer och gruppmedlemmar. Varje deltagare kommer att läsa och bedöma minst fem portföljer samt författa två pedagogiska sakkunnigutlåtanden under kursen.

Kurstid: 5 februari – 21 maj 2019.
Plats: Mälardalens högskola, Västerås (5/2 och 21/5) samt tre e-möten (27/2, 27/3 och 24/4).
Avgift: 4000 kr för medlemmar** i Swednet, 5000 kr för övriga

Kontaktpersoner
Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se
Fredrik Oldsjö, Fredrik.Oldsjo@su.se
Åsa Ryegård, asa.ryegard@mdh.se

Kursen ges i samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet och Swednet.

 


Redan genomförda kurser

Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till högskolepedagogisk utveckling vid det egna lärosätet. Kursen vänder sig till personer som huvudsakligen arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. I kursen eftersträvas en bra mix mellan nya och mer erfarna pedagogiska utvecklare. Kursen är pågående och avslutas i januari 2017.

  • SEDA-kurser online
    Online kurser för pedagogiska utvecklare erbjuds av vårt systernätverk SEDA i England.

Kursen på motsvarande 7,5 hp gick av stapeln vid Södertörns högskola (april-september), 2016. Den var upplagd kring fem tillfällen med ungefär en månads mellanrum. Kursens utgångspunkt var all den kunskap som deltagaren redan har som är relevant för professionen. Tanken var att denna kunskap ska formuleras och utvecklas med hjälp av skrivande och reflektion samt genom att konfrontera den dels med andra kursdeltagares erfarenheter och kunskap, dels med teori.