Resurser

  • Utvärdering av Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet, 2015 (Utvärdering_PIL_GU_Rapport[1])