Kontakt

Styrelse

Swednets styrelse består av ordförande samt 3-7 övriga ledamöter. Styrelsen fördelar inom sig övriga uppdrag. Styrelsen väljs för en period av två år. Nomineringar skall ha inkommit till valberedningen senast sex veckor före årsstämman.

Styrelsen 2021/2022:

Patricia Staaf (ordf.), Malmö universitet, MaU
patricia.staaf@mah.se

Stefan Larsson, Högskolan Kristianstad, HKR
stefan.larsson@hkr.se

Nicolette Karst, Lunds universitet, LU
nicolette.karst@ahu.lu.se

Kristin Ewins, Örebro universitet, ÖrU
kristin.ewins@oru.se

Björn Kjellgren, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
bjoern@kth.se

Elisabet Malvebo, Sjöstridsskolan
Elisabet.malvebo@mil.se

Urban Carlén, Högskolan Väst, HV
urban.carlen@hv.se

Vid frågor kontakta sekreterare Jeanette Sjöberg.

Bokföringsansvarig:
Marie Björksten
e-post: Marie@effectima.se
Postadress fakturor m.m.:
Swednet
c/o Marie Björksten
Effectima Ekonomi AB
Box 676
135 26 Tyresö