MDU söker en pedagogisk utvecklare/lektor med inriktning mot högskolepedagogik.

Lärum – högskolepedagogiskt centrum vid MDU söker nu en pedagogisk utvecklare/lektor med inriktning mot högskolepedagogik. Arbetet innebär pedagogisk utveckling med inriktning mot akademiskt lärarskap men även inom andra närliggande områden. Detta innebär bland annat strategiskt utvecklingsarbete, ämnesansvarig för högskolepedagogik, ansvar för de högskolepedagogiska kurserna samt konsultation, undervisning och handledning av lärare. Läs mer här. Välkommen med din ansökan senast den 31/5!

Swednets skrivinternat 2022

Skrivinternat i Swednets regi!
Swednet arrangerar nu sitt tredje skrivinternat för våra medlemmar. Här kan du under några dagars tid få möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.

Tid och plats: Thorskogs slott, 15-17 augusti

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 15 augusti (ca kl 11:30) och avslutas vid lunch den 17 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Thorskogs slott, beläget i en underbar engelsk park trettio minuter norr om Göteborg mellan Kungälv och Lilla Edet. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Åse Nygren (BTH) och Jeanette Sjöberg (HH) kommer att leda internatet. Organisatör är Swednets styrelse.

Ansökan och kostnad:
Ansökan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 31 maj. I din ansökan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Ett skriftligt intyg från ansvarig chef ska bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Även faktureringsadress ska bifogas. Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 3000 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Thorskogs slott. Egen dator medtages.

Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation.

 

Välkomna till vårterminens andra webinarium PU360*

Webinariets titel: Tankar och erfarenheter om hemvist och pedagogiskt ledarskap

 

Plats: Zoom  https://umu.zoom.us/j/62955699153

Tid 27 april kl 15.00

 

Vi samtalar med Maja Elmgren om rollen pedagogisk utvecklare och högskolepedagogisk utveckling. Maja har lång och bred erfarenhet inom högre utbildning. Samtalet kommer beröra både pedagogiskt ledarskap och betydelsen av hemvist för en pedagogisk utvecklare. Inom det senare vill vi närma oss frågan om skillnader för rollen om den pedagogiska utvecklaren har sin hemvist både i ett ämneskollegium och en pedagogisk utvecklingsenhet eller enbart har sin hemvist i en enhet för pedagogisk utveckling.

 

*Webinarium PU360

Ett samtal om rollen pedagogisk utvecklare (PU) mellan (3) personer i (60) minuter i ett (360°)perspektiv. Där du kan vara med och ställa dina frågor. Webinariet kom till som stöd för pedagogiska utvecklare som nyss klivit på uppdraget, men erfarenheten visar att även erfarna utvecklare är lika nyfikna på både kunskap och andras erfarenheter 😊 Webinariet är ett spontant samtal utifrån några fasta utgångspunkter och dokumenteras inte på något sätt.

 

Med vänlig hälsning

Niklas Brinkfeldt & Oskar Gedda

Välkommen på Swednets Inspirationsdagar 9-10 maj 2022!


I år är Högskolan i Kristianstad värd för våra inspirationsdagar som löper från lunch till lunch måndagen den 9 till tisdagen den 10 maj. Ett fullständigt program kommer ut nästa vecka.

Varmt välkomna!

 Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/xhDmUEjiVA

Vi rekommenderar något av dessa hotell för dig att boka. Samtliga ligger centralt i Kristianstad och på gångavstånd från järnvägsstationen.

 First Hotel Christian IV
https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/kristianstad/first-hotel-christian-iv/

Quality Hotel Grand Kristianstad
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/kristianstad/quality-hotel-grand-kristianstad/
Stadshotellet
http://www.stadshotelletkristianstad.se/
Hotel Bishop Arms
https://www.bishopsarms.com/vara-hotell/kristianstad/
Hotel Park Allé
https://www.hotelparkalle.se/

Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga: Att bedöma pedagogisk skicklighet

Syftet med kursen Att bedöma pedagogisk skicklighet är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kursen motsvarar c:a två veckors arbete.

Upplägg
Mellan första och sista kursträffen sker inläsning av litteratur och olika portföljer, bedömningsarbete individuellt och i grupp samt tre e-möten med mentorer och gruppmedlemmar. Varje deltagare kommer att läsa och bedöma minst fem portföljer samt författa två pedagogiska sakkunnigutlåtanden under kursen.

Kurstid: 20 september – 14 december 2022
Plats: Örebro universitet (20/9 och 14/12) samt tre e-möten (5/10, 26/10 och 17/11)
Avgift: 5000 kr

Länk till anmälan: https://www.oru.se/pedagogiskskicklighet

Sista anmälningsdag: 15 februari 2022. Besked om antagning ges senast 1/3.

Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se

Kristin Ewins, Kristin.Ewins@oru.se

Kursen ges i samarbete mellan Örebro universitet, Umeå universitet, Mälardalens universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet och Swednet.