Bli medlem

Du kan bli medlem i föreningen om du har ett intresse för högskolepedagogiska utvecklingsfrågor och vill främja föreningens ändamål. Målgruppen är framför allt personer som ägnar sig åt pedagogisk utveckling inom högskola och universitet.

Ett medlemskap ger dig:

  • stöd till egen utveckling
  • bevakning av utvecklingen på det högskolepedagogiska området både inom och utom landet
  • stöd i att driva det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet på ditt lärosäte
  • tillgång till både ett nationellt och internationellt nätverk
  • möjlighet till olika fortbildningsaktiviteter

Medlemsavgiften är 1000 kr (0 kr för pensionärer).

När medlemsavgiften är betald aktiveras ditt medlemskap. Medlemsavgiften betalas av lärosätet som betalar för ett antal platser.

Om du är intresserad av att bli medlem mejla Elisabet Malvebo!