Styrelse

2021/2022

Patricia Staaf (ordf.), Malmö universitet, MaU
patricia.staaf@mah.se

Nicolette Karst, Lunds universitet, LU
nicolette.karst@ahu.lu.se

Kristin Ewins, Örebro universitet, ÖrU
kristin.ewins@oru.se

Björn Kjellgren, Kungliga Tekniska högskolan, KTH
bjoern@kth.se

Elisabet Malvebo, Sjöstridsskolan
Elisabet.malvebo@mil.se

Urban Carlén (sekr.), Högskolan Väst, HV
urban.carlen@hv.se

För frågor, kontakta föreningens sekreterare.