Webbinarium PU 360 – 14 juni

Rollen pedagogisk utvecklare – specialist, generalist eller extra allt?

Online: länk

Nästa PU360, 14 juni kl 15.30, har vi Patricia Staaf som gäst. Samtalet kommer kretsa kring frågor om rollen pedagogisk utvecklare, och frågan om specialist och/eller generalistkompetens. Vad ser vi för drivkrafter idag, på lärosäten och på en nationell nivå genom tex UHR:s mer aktiva uppdrag? Rollen pedagogisk utvecklare utvecklas inom kulturen på lärosätet, men också alltmer i samverkan mellan lärosäten. Vad innebär det för egna val och rollen som sådan? Vi ser fram emot att få diskutera dessa frågor med Patricia och att samtidigt få ta del av hennes resa som pedagogisk utvecklare.

PU360 är ett initiativ till samtal om rollen pedagogisk utvecklare som utgår från Niklas, Oskar och en inbjuden gäst och under max 60 min bearbetar ett tema och gästens personliga perspektiv på rollen pedagogisk utvecklare.

Varmt välkomna att delta

Niklas Brinkfeldt & Oskar Gedda

Swednet inspirationsdag 10 maj 2023 – uppdaterat schema!

Anmälningslänk: https://www.kth.se/form/6407503bd5a4c54048908ae2

Varmt välkomna!

Agenda

10:00-13:00       

Plats: E36, Lindstedtsvägen 3

10:00-10:15 Välkomna

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

10:15-11:00 Ramverk

 • Martin Stigmar (via ZOOM) 

11:00-12:00 Nätverk – lokala och nationella

 • Patricia Staaf om nätverk som Swednet, Include och Lärosäten Syd
 • Björn Kjellgren om Stockholm TRIO 
 • Erfarenhetsutbyte

12:00-13:00       Lättare lunch (på borggården om vädret tillåter)

13:15-17:45

Plats: Salongen KTHB, Osquars backe 31

Tema: Perspektiv på meritering

13:15 – 14.30    Högskolepedagogiska kurser – erfarenhetsutbyte om innehåll och utformning

 • Ida Naimi-Akbar och Elizabeth Keller
 • Erfarenhetsutbyte

14:30-15:00       Paus – eftermiddagsfika med kaffe och frukt 

15:00-16:30       Meritering utifrån ett bredare perspektiv 

 • Åsa Ryegård, Åse Nygren och Johan Blaus
 • Erfarenhetsutbyte

16:30-17:45       Bensträckare

16:45-17:30       Utmaningar med olika modeller för pedagogisk utveckling och meritering

 • Marie Magnell om KTHs senaste satsning 
 • Åse Nygren om BTHs 1-åriga meriteringsprogram för adjunkter 
 • Kristina Edström om en utvärdering av ett meriteringsprogram
 • Erfarenhetsutbyte

17:30-17:45       Avrundning 

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

17:45 – nätverkande

17:45               Promenad från KTH till Restaurang Proviant, Albanovägen 24 https://www.proviantalbano.se

18:30               Fördrink

19:00               Middag (vegetarisk buffé)

Konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande i högre utbildning, Stockholm 25-26 oktober

Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola 

Arrangörer:

Include, Swednet och UHR

Tid:

25 oktober kl 12:00 – 26 oktober kl 13:00

Plats:

Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm (endast fysisk mötesform)

Beskrivning:

Include, Swednet och UHR bjuder gemensamt in högskolepedagogiska utvecklare, lärare, forskare och studenter till en konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande. En inkluderande högskola behöver en högskolepedagogik där frågor om breddat deltagande är en given del. Deltagarna erbjuds möjligheten att reflektera över erfarenheter, ta del av aktuell forskning, samt diskutera hur respektive lärosäte, på ett systematiskt och likvärdigt sätt, kan utveckla sin högskolepedagogiska verksamhet för att ge studenter och lärare de bästa av förutsättningar i utbildningen. Stor vikt kommer att läggas vid interaktion, med möjlighet till gemensamma samtal och delaktighet både under och mellan programpunkterna.

Nyckelord: 

Högskolepedagogik, breddat deltagande, breddat rekrytering, högskola, universitet, studenter, lärare, utveckling, studentcentrerat lärande (organisering av HP)

Program och medverkande:

Mer information kommer.

Anmälan och avgift:

Konferensen är gratis men har ett begränsat antal platser. Information om anmälan kommer inom kort.

Kontakt:

Samuel Heimann, Include/LTU: samuel.heimann@ltu.se

Webblänk:
Include – Ett nätverk för breddad rekrytering till högskolan / A network for Widening Participation

Högskolan Kristianstad söker avdelningschef för högskolepedagogik och bibliotek

Avdelningen bibliotek och högskolepedagogik ger akademiskt och pedagogiskt stöd till studenter, lärare, doktorander och forskare. Verksamheten är placerad centralt på campus. Det finns 21 medarbetare inom avdelningen och består av två verksamhetsområden Högskolepedagogik & lärandestöd samt Biblioteket.

Sista ansökningsdag är 23 april. Läs mer här. Välkommen med din ansökan!

Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö universitet söker doktorand i pedagogik med inriktning högskolepedagogik.

Mau söker en doktorand i pedagogik med inriktning högskolepedagogik vars forskningsprojekt är inriktat mot  professionell utveckling i svensk högre utbildning  inom (men ej begränsat till) något av följande områden: akademiskt lärarskap, akademiska lärares professionsutveckling, lärandemiljöer inom högre utbildning eller utmaningsbaserat lärande inom akademiska professionsutbildningar eller breddad rekrytering till  forskarutbildning/ anställning som universitetslärare.

Doktoranden kommer att vara knuten till den nationella forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society). Forskarskolan syftar till att utveckla vetenskaplig kunskap om den svenska högskolans professionsutbildningar och baseras på gemensamma kurser och seminarier med fysiska träffar som roterar mellan medverkande lärosäten.

Läs utlysningen i sin helhet här

Observera sista ansökningsdatum 24/4!

Forskning om högre utbildning, konferens i Stockholm 11-12 maj

Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och tidskriften Högre utbildning bjuder in till den tredje forskningskonferensen om högre utbildning. Konferensen hålls i Stockholm den 11-12 maj 2023.

För information och anmälan: https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/forskning/konferenser-och-seminarier/forskning-om-h%C3%B6gre-utbildning-konferens-i-stockholm-11-12-maj-2023-1.617118

Swednets inspirationsdag 10 maj 2023

Anmälningslänk: https://www.kth.se/form/6407503bd5a4c54048908ae2
Sista anmälningsdag 2 maj.

Agenda

10:00-13:00       

Plats: E36

10:00-10:15 Välkommna

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

10:15-11:00 Ramverk

 • Martin Stigmar (via ZOOM) 

11:00-12:00 Lokala nätverk 

 • Patricia Staaf om nätverket Lärosäten Syd 
 • Björn Kjellgren om nätverket Stockholm TRIO 
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper 

12:00-13:00       Lättare lunch  

13:15-17:45

Plats: Salongen, KTHB 

Tema: Perspektiv på meritering

13:15- 14:30      meritering ur ett bredare perspektiv trender och initiativ 

 • Åse Nygren och Åsa Ryegård (30 minuter)
 • Johan Blaus (via zoom), samverkansmeritering (20 minuter)
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper (25 minuter)

14:30-15:00 FIKA + frukt 

15:00-16:30       Grundläggande högskolepedagogisk meritering.

 • Ida Naimi-Akbar och Elizabeth Keller, kort inledning 
 • Erfarenhetsutbyte och gemensam diskussion (organisation, omfattning, fortsättningskurser, …) 

16:30-17:45       Bensträckare

16:45-17:30       Utmaningar med olika modeller för pedagogisk utveckling

 • Marie Magnell om KTHs senaste satsning 
 • Åse Nygren om BTHs 1-åriga meriteringsprogram för adjunkter 
 • Kristina Edström, om en utvärdering av ett meriteringsprogram
 • Erfarenhetsutbyte

17:30-17:45       Avrundning 

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

17:45 – nätverkande

17:45               Promenad från KTH till Restaurang Proviant, Albano https://www.proviantalbano.se

18:30               Fördrink

19:00               Middag (vegetarisk buffé)

Sök projektmedel för högskolepedagogisk utveckling

Under 2022–2023 främjar UHR på regeringens uppdrag gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Nu går det att söka upp till 1,5 miljon kronor för högskolepedagogiska projekt som handlar om digitalisering, examination, akademisk litteracitet och andra framtidsfrågor.

Utlysningen ska stimulera utveckling och nya kunskaper nationellt inom den högskolepedagogiska praktiken. Beviljade projekt ska bidra till bättre kvalitet i utbildning, främja studenters lärande och samverkan mellan lärosäten kring högskolepedagogiska frågor.

De som kan söka medel är svenska universitet, högskolor och organisationer som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) listar som enskilda utbildningsanordnare. Ett enskilt lärosäte kan söka maximalt en miljon kronor för ett projekt, om flera universitet eller högskolor har gemensamma projekt kan de få maximalt 1,5 miljoner kronor per projekt. UHR kommer totalt att dela ut upp till 10 miljoner kronor.

UHR kommer att berätta mer om utlysningen och svara på frågor vid ett webbinarium den 20 mars.

Det går att söka medel fram till den 27 april 2023 – ansökan stänger klockan 12.00.

Frågor kan skickas med e-post till hpu@uhr.se.

För mer information, se Möjlighet att söka projektmedel för högskolepedagogisk utveckling (hpu.uhr.se) 

https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2023-nyheter/sok-projektmedel-for-hogskolepedagogisk-utveckling/

Swednets inspirationsdag 2023 på KTH!

Swednets inspirationsdag 2023 går av stapeln på KTH den 10 maj i nära anslutning till konferensen Forskning i Högre utbildning vid SU. Detta möjliggör deltagande på bägge event för de av våra medlemmar som ämnar göra detta.

Ramtiderna för inspirationsdagen är nu satta och blir 10-18 samt en nätverkande middag på kvällen.

Massa spännande idéer om inspirationsdagen håller som bäst på att kokas ihop till något riktigt bra – stay tuned for more info så ses vi i Stockholm den 10 maj!

/Swednets styrelse & gänget på KTH