NU2024: anmäl bidrag, anmäl dig själv!

Sveriges största högskolepedagogiska konferens – NU2024 – äger rum i Umeå den 17–19 juni 2024. Du kan fortsatt skicka in abstrakt för konferensbidrag – anmälningstiden är förlängd till den 30 november. Du också anmäla dig själv till konferensen – sista anmälningsdag är den 10 maj 2024. Besök www.nu2024.se för mer information. 

NU2024 handlar om nätverkande och utveckling genom delade erfarenheter från praktik och forskning. Konferensen innehåller presentationer, rundabordssamtal, workshops, postersessioner, informella möten och mycket annat. 

Temat som guidar konferensen är Högre utbildning i och för förändring. Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatets förändrade dynamik, kraftfulla AI-verktyg som på kort tid gjorts brett tillgängliga, nya politiska projekt och så vidare är exempel på yttre förändringar. Samtidigt pågår internt förändringsarbete av lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och ledare. Hur kan och bör vi förhålla oss till de stora skeendena i omvärlden? Hur kan pedagogisk verksamhet i högre utbildning utvecklas på konkreta och ändamålsenliga sätt? Vilka konsekvenser får detta för lärare, utvecklare och ledare i högre utbildning? Vi vill med konferensens tema uppmuntra till samtal och reflektion i relation till de här och andra relaterade frågor. 

 NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. 

Varmt välkommen!

ICED24 Extended deadline: 30 November

ICED24 Pre-Conference Workshops shall take place on June 4, 2024 at USIU-Africa. The pre-conference shall be held one day before the conference. Participants may also register to join virtually. 

Submissions for both conference abstracts and expression to facilitate a pre-conference workshop have been extended to 30 November, 2023. 

You are invited to submit your abstracts and proposals via the conference homepage: ICED24

With sincere regards, ICED24 Organizing Committee

Välkommen till träff med PBL-nätverket tisdag 21/11

Här kommer inbjudan till en träff med Nätverket för Problembaserat lärande inom högre utbildning, via Zoom tisdag 21/11 kl 10.00-12.00.

Inom nätverket har vi länge diskuterat behovet av en gemensam utbildning för facilitatorer för grupper. I och med UHR:s utlysning av medel för utveckling av gemensamma kurser nationellt så satte vi i koordinatorsgruppen ihop en ansökan, vilken beviljades.  

För att samla in synpunkter och önskemål kring kursen genomför vi nu en digital nätverksträff med kursplanering i fokus.

Anmälan görs via den här länken: https://www.lyyti.in/PBLnatvarkstraff_5752

Vi återkommer till de anmälda med Zoom-länk ett par dagar innan träffen.

Hälsningar,

PBL-nätverkets koordinatorsgrupp

Open position as journal editor with IJAD

Have you got long term experience of working in academic/ educational/ faculty development? Are you a frequent reader of ICED’s journal IJAD, the International Journal for Academic Development? Are you doing and publishing research on topics relevant for academic development? Then you might be who IJAD is looking for as new associate or co-editor! Please read more about the call, and how to apply here: https://files.taylorandfrancis.com/rija-cfe-form.pdf

Deadline 15 November.

Kursinbjudan: Lärande för hållbar utveckling

Fram till 8 december går det att söka till kursen HEDS – Higher Education Didactics för Sustainability, som ges på nytt i vår. Kursen riktar sig till universitetslärare som vill arbeta med Lärande för hållbar utveckling.

Kursen Higher Education Didactics in Sustainability (HEDS) syftar till att stärka förmågan hos universitetslärare, pedagogiska utvecklare och andra som är involverade i kursplanering inom högre utbildning, att integrera hållbarhet i utbildning och undervisning.

Kursen är utformad enligt PBL (problembaserat lärande) där deltagarna samarbetar i grupper för att utforska frågor om hur utbildning och undervisning kan organiseras för att främja en mer hållbar värld.

Kursspråket är engelska och den genomförs helt online, vilket ger dig möjlighet att ta del av kursmaterial och samarbeta med internationella kollegor. Kursen använder främst Zoom för virtuella möten och kan inkludera andra digitala verktyg baserat på varje grupps behov. Kursen pågår från den 29 januari till den 26 april 2024 och motsvarar 80 timmars heltidsarbete.

Det finns ett visst antal platser för lärare som arbetar vid de lärosäten som ger kursen (Linnéuniversitetet, Karlstad universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Lunds universitete och Inland Norway University of Applied Sciences), men även möjlighet för lärare vid andra lärosäten att vara med som ”open learners”.

För mer information

HEDS241 (kursrum i Canvas)

Vänligen,

Alexis Engström

Pedagogisk utvecklare och projektledare skrivlyftet

ICED24 Abstracts submission deadline extended

Advancing Higher Education Ecosystems for Competency Development

5th – 7th June 2024, United States International University Africa, Nairobi, Kenya

The ICED24 Abstracts submission deadline has been extended to November 15, 2023, for all session types. This extension is to provide sufficient time to reach all the networks with members who are at different stages of their academic year.

This extension also means that the deadline for reviews will now be December 15. Thanks to all who have already volunteered to serve as reviewers.

The conference website will continue to be updated, and additional messages will come out over the next number of weeks. Thanks all for your interest in ICED’s biannual conference. We look forward to receiving your proposals and welcoming you to Kenya next year.

ICED24 Conference Organising Team

ICED24, call for reviewers

AFELT is honored to host ICED24 Conference in June 2024. ICED is the International Consortium for Educational Development. This is a biennial conference.The call for abstracts is open until October 15, 2023. You may access the call for abstracts through this link: ICED24 Abstracts.

For the ICED 2024 Conference we are in search of reviewers who are willing to review 3-5 short abstracts (400 words). The review process is the most important aspect of organizing the ICED conference, as the outcome of this process will determine the quality of the participants’ experience. With this email, we wish to invite you to sign up as a reviewer for the ICED 2023 Conference.

We kindly request your answer before October 10, 2023.

Sign up using this link

HOW DOES IT WORK?

1. After the submission deadline has passed on October 15, 2023, the review will run until November 30, 2023.

2. Abstracts are limited to 400 words (posters, papers, and symposium proposals) or 600 words (workshops).

3. Our goal is to ensure a double-blind review process that avoids any conflicts of interest.

4. The conference organizers, along with the Scientific Committee, will review your feedback and recommendations, and notify the authors of the decision to accept or reject the work.

More information on the ICED 2024 Conference can be found on the Conference Website. Thank you for your commitment and your contribution to the quality of our conference!

On behalf of the organizing committee,

Prof. Wanja Tenambergen, PhD.

Chair, AFELT

Ansök om bidrag från Swednet!

Visste du att Swednets medlemmar kan söka bidrag från föreningen för aktiviteter som ligger i linje med föreningens ändamål? Tidigare har föreningen till exempel stöttat produktion av poddar, publicering av forskningsresultat och deltagande i konferenser.

Beviljade medel ligger vanligtvis mellan 5 000 och 15 ooo kronor. Beviljade medel kan inte användas till lön eller arvode.

Från och med 2023 finns två deadlines per läsår: 15 oktober och 15 april. Styrelsens ambition är att ge besked inom en månad efter deadline. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökningsformulär

Ny i rollen som pedagogisk utvecklare?

Välkommen att anmäla dig till Swednets utbildning Ny i rollen som pedagogisk utvecklare! Kursen ges som ett internat 11-13 december 2023 på Sigtunastiftelsen. Lärare är Åsa Ryegård, MDU, och Thomas Olsson, LU.

Vad?         Utbildningsinternat
För vem?  Dig som är ny i rollen som pedagogisk utvecklare (ca 0,5 – 2 år)
När?          11-13 december 2023
Var?          Sigtunastiftelsen
Platser?    10-12
Lärare?     Åsa Ryegård, MDU, och Thomas Olsson, LU
Kostnad?  4 985 kr (kursavgift, kost och logi)

Syftet med kursen är att du som är ny i rollen som pedagogisk utvecklare ska bli trygg i din nya roll. Under internatet kan du tillägna dig verktyg för att identifiera pedagogiska utvecklingsbehov och för att arbeta med pedagogisk utveckling på ditt lärosäte. Du får också lära känna andra kursdeltagare och kan därmed börja bygga ett nätverk som du kan använda dig av när du arbetar med pedagogisk utveckling.

Sista anmälningsdag är 30 oktober. Vid fler än 12 sökande görs ett urval där en jämn geografisk fördelning prioriteras.

Anmälningsformulär: https://forms.gle/8P6isMMQ2pCmMHFD9