Glöm inte att anmäla dig till NU2022!

Kom i håg att anmäla dig till NU2022 15-17 juni. Just nu pågår arbetet med att skapa en kvalificerad hybridlösning som gör att presentationer och deltagande på plats och online sys ihop till en helhet. Där kommer också att finnas en studio som sänder intervjuer, tar upp frågor online m.m.
Det finns också plats för fler bidrag. Den 10 januari öppnade vi därför för ytterligare bidrag och håller öppet till 31 januari. Missa inte chansen att få dela och diskutera dina erfarenheter och insikter från högskolepedagogisk praktik och forskning! Välkommen att läsa mer och anmäla dig på NU2022.

Webbinarium PU 360: Är det för mycket verkstad och för lite god teori när vi arbetar med utveckling på våra lärosäten?

Webbinarium PU 360 – är ett forum där Niklas Brinkfeldt och Oskar Gedda möter erfarna gäster och diskuterar tankar och erfarenheter kopplat till rollen pedagogisk utvecklare. Vi har ett samtal i upp till 60 min om allt som just då känns relevant och viktigt för ämnet och deltagare.

Titel: Uppdraget pedagogisk utvecklare  – hur rimmar det med den utvecklingsambition som ständigt finns och som brutalt accelererats av pandemi och dess efterverkningar. Detta med mera ska vi diskutera med Torgny Roxå. Andra frågor som vi vill passa på att diskutera med Torgny handlar om pedagogiska utvecklares kompetens och hur han upplevt förväntningar på rollen under sin tid. Vad skulle du vilja beröra i ett samtal med Torgny?

Tid: 1 februari kl 15.00

Länk för deltagande:  [https://umu.zoom.us/j/64692760002]

Välkomna till ett engagerat samtal om rollen pedagogisk utvecklare i historisk och dagsaktuell belysning och en lagom uppvärmning till årets Swednetkonferens den 3-4 februari.

 

 

Varmt välkomna

Oskar Gedda och Niklas Brinkfeldt med gäst Torgny Roxå

 

 

Lästips från Torgny kopplat till rubriken.

Sutherland, K. (2018). Holistic academic development: Is it time to think more broadly about the academic development project? International Journal for Academic Development, 23(4), 261 – 273. doi:10.1080/1360144X.2018.1524571

Troelsen, R. (2021). How to operationalise holistic academic development – The case of a Danish center for teaching and learning. Hungarian Educational Research Journal, 11(3), 254 – 261. doi:10.1556/063.2021.00069

Kezar, A., & Holcombe, E. (2019). Leveraging Multiple Theories of Change to Promote Reform: An Examination of the AAU STEM Initiative. Educational Policy. doi:DOI: 10.1177/0895904819843594

Reinholz, D., & Andrews, T. (2020). Change theory and theory of change:what’s the difference anyway? International Journal of STEM Education, 7(2), 1 – 12. Retrieved fromhttps://stemeducationjournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40594-020-0202-3

Reinholz, D., White, I., & Andrews, T. (2021). Change theory in STEM higher education: a systematic review. International Journal of STEM Education, 8(37), 1 – 22. doi:https://doi.org/10.1186/s40594-021-00291-2

Podspace: Högskolepedagogisk spaning

Detta avsnitt handlar om ”Utbildning för hållbar utveckling”, hur vi svarar upp mot kraven, olika problem, lösningar och aspekter på olika nivåer, både strukturellt och för enskilda lärare.

Spanare i detta avsnitt är Lena Gumaelius, prorektor på Mälardalens högskola, Anders Rosén, universitetslektor och vice föreståndare för KTH Global Development Hub och Maria Wolrath-Söderberg  utvecklingsledare för den högskolepedagogiska utvecklingsenheten på Södertörns högskola. Avsnittet leds av Britt-Inger Johansson professor i konstvetenskap på Uppsala universitet.

Musik: Checkie Brown – City Walk (CB 048) CC-BYNCSA from free music archive-org

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot AI

Örebro universitet söker en Pedagogisk utvecklare med inriktning mot AI vid Högskolepedagogiskt centrum för tillsvidareanställning vid Universitetskansliet. Välkommen med din ansökan senast 20 januari, 2022!
 

Enkät från SEDA

Vårt systernätverk SEDA (UK) genomför just nu en enkät riktad till pedagogiska utvecklare. Det gäller en planerad meriteringskurs på postdoktorsnivå för pedagogiska utvecklare och de ber om vår input. Vi är tacksamma om så många av våra medlemmar som möjligt tar 5 minuter av sin tid för att svara på frågorna. Här kan finnas en möjlighet för kompetensutveckling internationellt!

Länk till enkät.

/Swednets styrelse

 

Extrautlysning till Strategisk högskolepedagogisk utveckling – kurs för högskolepedagogiska utvecklare

På grund av den kvarvarande pandemin, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer vid flera lärosäten har kursen flyttats fram ca ett halvår. I samband med detta har vi kunnat öppna för ytterligare några deltagare.

Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet. Du får en ökad kunskap om och förståelse för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av förändringsprocesser och din egen roll i organisationen. Du kommer i kollegiala diskussioner att få ta del av aktuella erfarenheter från andra lärosäten och internationell forskning samt möjlighet att bygga upp kompetensförstärkande nätverk. Under kursen kommer du att arbeta med ett mindre utvecklingsprojekt på ditt eget lärosäte samt skriva en pedagogisk portfölj som ger en grund för fortsatt förnyelse i och fördjupning av utvecklarrollen. Genom kursen får du också möjlighet att bidra till den gemensamma kunskapen om förutsättningarna för och erfarenheterna av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser.

Kursen genomförs i Swednets regi som ett samarbetsprojekt mellan flera lärosäten. Kursansvariga är Maja Elmgren, Uppsala universitet, Kristin Ewins, Örebro universitet, Oskar Gedda, Umeå universitet, Anders Sonesson, Lunds universitet och Patricia Staaf, Malmö universitet. Utöver dessa kommer inbjudna gäster att bidra. Kontakta gärna maja.elmgren@kemi.uu.se om du har frågor.

Inbjudan-Kurs-för-högskoleped-utvecklare-2022 extrautlysning

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdatum är 2021-10-08