Extrautlysning till Strategisk högskolepedagogisk utveckling – kurs för högskolepedagogiska utvecklare

På grund av den kvarvarande pandemin, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer vid flera lärosäten har kursen flyttats fram ca ett halvår. I samband med detta har vi kunnat öppna för ytterligare några deltagare.

Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet. Du får en ökad kunskap om och förståelse för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av förändringsprocesser och din egen roll i organisationen. Du kommer i kollegiala diskussioner att få ta del av aktuella erfarenheter från andra lärosäten och internationell forskning samt möjlighet att bygga upp kompetensförstärkande nätverk. Under kursen kommer du att arbeta med ett mindre utvecklingsprojekt på ditt eget lärosäte samt skriva en pedagogisk portfölj som ger en grund för fortsatt förnyelse i och fördjupning av utvecklarrollen. Genom kursen får du också möjlighet att bidra till den gemensamma kunskapen om förutsättningarna för och erfarenheterna av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser.

Kursen genomförs i Swednets regi som ett samarbetsprojekt mellan flera lärosäten. Kursansvariga är Maja Elmgren, Uppsala universitet, Kristin Ewins, Örebro universitet, Oskar Gedda, Umeå universitet, Anders Sonesson, Lunds universitet och Patricia Staaf, Malmö universitet. Utöver dessa kommer inbjudna gäster att bidra. Kontakta gärna maja.elmgren@kemi.uu.se om du har frågor.

Inbjudan-Kurs-för-högskoleped-utvecklare-2022 extrautlysning

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdatum är 2021-10-08

 

NU 2022!

Nu har bidragsanmälan till nästa års NU-konferens öppnat. Vi ser fram emot många bidrag där vi delar erfarenheter från planering, genomförande och resultat av utvecklings- och forksningsprojekt med fokus på högre utbildning.

Två plenarer är i nuläget bokade, nämligen Carl Wieman från Stanford Univeristy och Jonna Bornemark från Södertörns högskola. Fler är på gång ….

 Anmäl bidrag och läs mer på NU2022.

 Vi ses i Stockholm/online 15-17 juni 2022!

Anmälningstiden för skrivinternat förlängd!

Swednet arrangerar i slutet av augusti sitt tredje skrivinternat. Vi har nu förlängt anmälningstiden till 18 juli!

På vårt skrivinternat får du som medlem under några dagars tid möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.

Tid och plats:
Den 23-25 augusti på Thorskogs slott norr om Göteborg (www.thorskogsslott.se)

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 23 augusti (ca kl 11:30) och avslutas efter lunch den 24 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Thorskogs slott. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till två konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Åse Nygren från BTH och Jeanette Sjöberg från HH kommer att leda internatet. Organisatör är Swednets styrelse.


Anmälan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 18 juli. A
nmälan är vanligtvis  bindande men vi kommer med anledningen av pandemin att hålla en dialog gällande rådande läge ända fram till internatets början. En avgörande faktor för att vi ska kunna genomföra skrivinternatet är att majoritet av deltagarna är vaccinerade och att åtgärder för att smittsäkra är vidtagna av hotellet. Innan man anmäler sig bör man kolla ev restriktioner för resor på sitt lärosäte.

I din anmälan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Även faktureringsadress ska bifogas. Vi ser också gärna att ett skriftligt intyg från ansvarig chef bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 3500 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Thorskogs slott. Egen dator medtages.


Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation. Antalet platser är i år än mer begränsat än tidigare pga av pandemin

 

Välkommen med din ansökan!

Skrivinternat i Swednet:s regi!

Swednet arrangerar nu sitt tredje skrivinternat! Här får du som medlem under några dagars tid möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.

Tid och plats:
Den 23-25 augusti på Thorskogs slott norr om Göteborg (www.thorskogsslott.se)

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 23 augusti (ca kl 11:30) och avslutas efter lunch den 24 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Thorskogs slott. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till två konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Åse Nygren från BTH och Jeanette Sjöberg från HH kommer att leda internatet. Organisatör är Swednets styrelse.

Anmälan:
Anmälan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 15 juli. A
nmälan är vanligtvis  bindande men vi kommer med anledningen av pandemin att hålla en dialog gällande rådande läge ända fram till internatets början. En avgörande faktor för att vi ska kunna genomföra skrivinternatet är att majoritet av deltagarna är vaccinerade och att åtgärder för att smittsäkra är vidtagna av hotellet. Innan man anmäler sig bör man kolla ev restriktioner för resor på sitt lärosäte.

I din anmälan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Även faktureringsadress ska bifogas. Vi ser också gärna att ett skriftligt intyg från ansvarig chef bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 3500 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Thorskogs slott. Egen dator medtages.


Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation. Antalet platser är i år än mer begränsat än tidigare pga av pandemin.

Vi tackar SLU och UU för två fantastiskt inspirerande dagar tillsammans! Välorganiserat och med många intressanta och givande samtal kring digitalisering, hybrid, den pedagogiska utvecklarrollen, examination på distans och flera andra teman.

Vissa av oss ses närmast på skrivinternatet i augusti på Thorskogs slott – eller så ses i Linköping i början av 2022!

 

/Swednets styrelse

 

 

Inbjudan/Invitasjon: Svensk-norsk inspirasjonswebinar om Universell utforming av eLæring

2. juni 2021, kl. 13.00-15.30

I webinariet delar lärare och pedagogiska utvecklare med sig av sina tankar och erfarenheter av att öka inkluderingen i sina kurser och att sprida kunskapen om UDL inom sina universitet. Du får också möjlighet att i förväg ta del av en video med en students erfarenheter av studier och dyslexi och under webinariet ställa frågor till studenten.

Webinariet är en del av ErasmusPlus-projektet TINEL (Towards Inclusive eLearning) och vi inleder kort om projektets syfte och preliminära resultat. Vi avslutar webinariet med en diskussion om vilka kurser, utbildningsmaterial och annat stöd som behövs för att sprida UDL/UDeL vid svenska och norska universitet och högskolor.

Universal Design for Learning (UDL) är ett ramverk för att en stor mångfald av studenter ska kunna engagera sig i lärandet på olika sätt, inhämta information på olika sätt och redovisa sina kunskaper på olika sätt – oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, familje- eller arbetssituation, socio-ekonomisk situation m m. Med ett fokus på eLärande och blended learning kallar vi det UDeL, Universal Design for eLearning.

 

Tid, plats och anmälan

Når: Onsdag 2. juni 2021, kl. 13.00-15.30.
Møteplattform: Online (Zoom).  Vi skickar ett mail dagen före med en Zoom-länk till webinariet.

Anmälan: Anmäl dig senast 31 maj till hakan.eftring@certec.lth.se
Skriv «UDeL-webinarium» i ämnesraden och skriv ditt namn, lärosäte och land i mailet.
Webinariet är kostnadsfritt.

Inbjudan och agenda

Glöm inte att anmäla er till inspirationsdagarna!

I samarbete med UU och SLU är årets tema”Hållbara akademiska kulturer.” Inför inspirationsdagarna samlar vi in goda råd och tips från er och era lärare kring social hållbarhet!

Har du något exempel på sådant som du/ni gjort som bidragit till att stärka det sociala samspelet (i det vardagliga arbetet med kolleger och/eller i själva undervisningen) under pandemin?

Skicka in 4-5 rader om vad du/ni gjort som ett tips (alt. spela in en film, max 3 min) till epu@slu.se

Meddela om du kan tänka dig att också kort presentera ditt tips på dagarna i maj (3 min). Det skulle vi uppskatta!

 Vi samlar alla svar och hör sedan av oss till några av er som också får tipsa oss muntligen på inspirationsdagarna! Till dig som registreras skickas sedan zoom-länkar för dagarnas olika aktiviteter.

Anmälan senast 15 maj: http://doit.medfarm.uu.se/kurt20277

Forskning om högre utbildning — programmet publicerat!

Nu finns programmet för konferensen Forskning om högre utbildning den 1920 maj 2021 på www.oru.se/fhu2021
Det är redan över 170 anmälda till konferensen och vi ser verkligen fram emot att få diskutera kring de spännande teman som finns med i programmet med många av er när vi ses i maj!
Varmt välkomna!
Kristin, Sverre och Petronella
för organisationskommittén