NU-konferensen 2022!

 

Datum för NU konferensen 2022 är bestämt till den 15-17 juni 2022.

Konferensen anordnas i ett samarbete mellan Stockholms universitet, Handelshögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik och Idrottshögskolan och Försvarshögskolan och kommer att genomföras i Stockholm. Det kommer att finnas ett virtuellt spår på konferensen, men vår förhoppning är att vi kommer att kunna träffas fysiskt bl a i SU:s nya lokaler i Albano-området.

Vi hoppas att ni kommer att ha möjlighet att delta och uppmuntra kollegor vid era lärosäten att skicka in bidrag.

Bästa hälsningar

Klara Bolander Laksov och

Lotta Jons, konferensgeneral

Samverkansmeritering – ny nationell rapport!

För pedagogiska utvecklare som arbetar med meriteringsfrågor så kan denna VINNOVA-finansierade rapport – MerSam slutrapport 2021 – om samverkansmeritering vara av intresse, särskilt om man är ledamot av en rekryteringskommitté eller om man arbetar i nära samarbete med HR. Rapporten lyfter i kap 2 jämförelser med pedagogisk meritering och vikten av nationella nätverk som Swednet. Framför allt är rapporten  ett underlag för vidare utveckling av samerkansmeritering i relation till såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering vid landets lärosäten.

Strategisk pedagogisk utveckling

Kurs för högskolepedagogiska utvecklare

Nu drar vi igång med ytterligare en omgång av den strategiska kursen. 

Kursen vänder sig till personer som arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du som kursdeltagare ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet.

Totalt omfattar kursen 5 veckors arbete fördelat på cirka 10 månader, september 2021 – juni 2022.  Kursen bygger på en hög grad av deltagaraktivitet med eget och gemensamt arbete mellan kursträffarna. Kursen ges på svenska. Den genomförs med tre fysiska sammankomster och fem nätburna träffar. Om coronapandemin förhindrar fysiska träffar, kommer kursstarten att skjutas upp. Läs mer här!

Anmälan: Sista dag är 22 februari. Välkommen!

Lektor i teknikvetenskapens lärande med inr. mot högskolepedagogik

KTH söker lektor i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot högskolepedagogik.Lektorn kommer i första hand att bedriva undervisning inom KTH:s högskolepedagogiska kurser samt inom forskarutbildningen. Dessutom ingår att initiera och arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknikvetenskapens lärande. Sista ansökningsdag är 22 januari. För mer information se här.

Välkommen med din ansökan!

Pedagogisk utvecklare och förändringsledare

Luleå tekniska universitet söker pedagogisk utvecklare

Luleå tekniska universitet är tillräckligt stort för att skapa intressanta utbildningssatsningar, och tillräckligt litet för att mobilisera hela universitetet i arbetet. Senaste initiativet är uppdraget att utveckla innovativ pedagogisk utveckling inom ramen för ett ”europauniversitetssamarbete” med fem universitet i Europa.

För att skapa kraft i realiserandet av visionens fokus på nydanande utbildning, söker vi nu driftiga pedagogiska utvecklare med särskilt ansvar för att initiera och leda digital omställning av undervisning och lärande.

Du hittar mer information via denna länk

https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=4259&rmlang=SE

Varmt välkommen att söka!

Swednets årliga evenemang 2021 – inspirationsdag, konferens och skrivinternat

Under 2021 sker inspirationsdag, konferens och skrivinternat enligt följande:

 

  • Årskonferensen 2021 är planerad till 12 februari och sker digitalt. Årskonferensen består under 2021 endast av ett årsmöte samt presentation av projekt från den strategiska kursen. Inspiration och andra presentationer sker istället under Inpirationsdagen (se nedan).

 

  • Inspirationsdagen 2021 går av stapeln vid Uppsala universitet under maj månad (lunch till lunch). Mer information gällande datum och innehåll kommer inom kort.

 

  • Skrivinternat 2021 går av stapeln i augusti vid Thorskogs slott norr om Göteborg. Mer information gällande datum och innehåll kommer inom kort.

 

Notera: Som ni ser ovan så byter vi från och med nästa år kronologisk ordning på vår årskonferens och vår inspirationsdag. Årskonferensen kommer under 2021 att få ett något slimmat format (pga av Covid-19) men fortsättningsvis (från och med 2022) kommer formatet att kännas igen från tidigare år. Årskonferensen kommer dock fortsättningsvis att ske under februari månad. Inspirationsdag kommer att ske i maj månad.

 

Hoppas vi ses!

Swednets styrelse

Uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete

I samband med NU2020 förde UKÄ en dialog kring sin uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete med Anders Söderholm och Andrea Amft i spetsen. De förtydligande sina ställningstagande om att stärka anslag till forskning inom det högskolepedagogiska området, att ge ett nationellt främjandeuppdrag till förslagsvis UHR och att en nationell strategi för digitalisering är viktig. UKÄ kommer därtill även i fortsättningen att granska och analysera och i det arbetet uppmärksamma högskolepedagogiska frågor. Swednet ser att en fortsatt dialog är nödvändig och viktig för att komma framåt i arbetet!

Tack alla för ert deltagande i NU2020! Spännande samtal och givande presentationer! Vi ses på Swednets årskonferens som går av stapeln i Uppsala. Stay tuned och trevlig helg!

SFS betonar vikten av högskolepedagogik!

Just nu pågår debatt kring hållbart lärande i högre utbildning på NU2020. Simon Edström från SFS inleder genom att betona vikten av att skapa hållbara lärandesituationer. Han betonar vikten av att forskarstuderande genomgår högskolepedagogisk utbildning. SFS vill också se en samordning mellan lärosätenas pedagogiska meriteringssystem. Vidare ställer SFS sig bakom UKÄs rapport om högskolepedagogisk utveckling och ser gärna att UHR får ett utökat främjandeuppdrag. SFS vill slutligen se att den högskolepedagogiska utvecklingen blir del av det nationella kvalitetssystemet.

 

https://play.sh.se/media/NU+2020+stream+1/0_ny737zrd