SFS följer upp tio år av högskolepedagogik i ny rapport

I år är det tio år sedan Sveriges förenade studentkårer (SFS) publicerade den rapport som har kommit att kallas för rosa rapporten. I rosa rapporten efterfrågades en högskolepedagogik som sätter studentens lärande i centrum. För att undervisningen i högskolan skulle utvecklas i den riktningen ställde SFS ett antal krav på regeringen och riktade flera uppmaningar till svenska lärosäten.

I den nya rapporten Från ord till handling följer SFS upp högskolepedagogiken under perioden 2013–2023. Uppföljningen visar att utvecklingen inte har mött SFS förväntningar. Samtidigt kan SFS se att en positiv utveckling har skett inom vissa avgränsade områden. SFS konstaterar att detta inte är regeringens förtjänst. Istället är det lärosätena själva som har tagit ägarskap i högskolepedagogiska frågor. Det får SFS att göra följande reflektion:

En viktig aspekt att reflektera över är relationen mellan lärosätenas ansvarstagande och regeringens roll. Det är möjligt att regeringen inte behöver göra intrång på lärosätenas arbete, utan istället stärka incitamenten och resurserna för högskolepedagogisk utveckling. Genom att regeringen ger lärosätena bättre förutsättningar kan lärosätena själva forma och förbättra undervisningen utifrån sin verksamhet.

Konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande i högre utbildning, Stockholm 25-26 oktober

Arbetet med Include, Swednet och UHR:s gemensamma konferens “Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola?” pågår som bäst och ett preliminärt program till konferensen finns nu på UHR:s hemsida (klicka här).

Swednets medlemmar kommer att kunna anmäla sig i slutet av augusti, några dagar innan den formella anmälningsperioden. Länk till anmälan kommer här när det är dags!

Call for Papers: special issue of the International Journal for Academic Development (IJAD) – Trust in and through Academic Development.

We invite you to contribute to the special issue of the International Journal for Academic Development (IJAD) focused on Trust in and through Academic Development. We seek to explore a range of issues of interest to academic developers and welcome submissions of a variety of papers that ask and/or answer questions relating to trust in academic development. Both qualitative and quantitative research are welcomed. Authors are invited to submit a proposal at any point before 1 December 2023 if they would like to receive feedback on their ideas.

Key dates: 

Proposal (optional) submitted by 1 December 2023 – earlier is better! 

Full manuscripts submitted by 2 February 2024 

Final accepted manuscripts submitted by 16 October 2024.

The full call, and submission information, can be found here International Journal for Academic Development: Trust in and through Academic Development (taylorandfrancis.com)

Peter Felten, Rachel Forsyth, Gabriela Pleschová, Kathryn Sutherland, Julie Timmermans (special issue co-editors)

Invitation to the STEM-CPD Summer School, 15th to 19th October 2023, University of Aveiro, Portugal. NB: Deadline for applications is 10 July, please circulate to STEM teaching colleagues!

This international and highly interactive summer school is organized by the ECTN (European Chemistry Thematic Network) Working Group Eurolecturer Academy, in cooperation with several esteemed European universities and STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) organizations. 

The STEM-CPD Summer Schools are designed to provide continuous professional development (CPD) opportunities for lecturers in STEM disciplines, focusing on enhancing their university teaching competences with an international dimension. Our program empowers participants to implement professional development activities in STEM teaching and learning upon their return to their respective universities, thereby enhancing the quality of education in their local context and supporting fellow lecturers.

Successful completion of the 3rd STEM-CPD Summer School will lead to the award of the CPD Ambassador certificate, along with the opportunity to join the international CPD Ambassadors community.

The application deadline for the 3rd STEM-CPD Summer School is July 10, 2023. For detailed information about the summer school and the conditions for participation, please visit our website at https://ectn.eu/stem-cpd-summer-school/ . You can find the online Application form under the Registration section.

Kindly note that, due to its interactive approach, the 3rd STEM-CPD Summer School has a limited number of spots available, accommodating only 24 participants. Therefore, the organizing committee will conduct a selection process based on applicants’ motivation and the principle of first come, first served.

For further details, please download the flyer from our website.

We invite you to become a part of the enriching academic environment of CPD Ambassadors and join the 3rd STEM-CPD Summer School 2023, where esteemed professionals like yourself contribute to the advancement in higher STEM education.

Kind regards,

Natasa Brouwer and Iwona Maciejowska

on behalf of the ECTN WG Eurolecturer Academy 3rd STEM-CPD Summer School Organizing and Scientific Committee

Välkommen till NU2024! 

Om ett år ses vi i Umeå, visst? Då äger den högskolepedagogiska konferensen NU2024 rum på Umeå universitets campus. Välkommen den 17–19 juni! 

Som tidigare ger konferensen utrymme för nätverkande och utveckling genom delade erfarenheter från praktik och forskning. Det kommer också att bli oerhört trevligt! 

Konferensens tema är Högre utbildning i och för förändring. Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatet, Covid-pandemin, AI, krigsoro, nya regeringsuppdrag och mycket annat behöver hanteras inom ramen för den pedagogiska verksamheten vid landets lärosäten. Samtidigt driver lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och pedagogiska ledare förändringsarbete som kommer ur intresse och professionellt engagemang för ökad kvalitet. Lärosätena är i förändring som respons på skeenden i omvärlden å ena sidan och å andra sidan djupt engagerade i arbete för konkret förändring i den egna verksamheten. Vi vill med konferensens tema uppmuntra till samtal i detta spann. Läs mer på webbsidan www.nu2024.se.  

NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.  

Välkommen! 

Lars Larsson

Samordnare arrangörsgruppen, UPL Umeå

Webbinarium PU 360 – 14 juni

Rollen pedagogisk utvecklare – specialist, generalist eller extra allt?

Online: länk

Nästa PU360, 14 juni kl 15.30, har vi Patricia Staaf som gäst. Samtalet kommer kretsa kring frågor om rollen pedagogisk utvecklare, och frågan om specialist och/eller generalistkompetens. Vad ser vi för drivkrafter idag, på lärosäten och på en nationell nivå genom tex UHR:s mer aktiva uppdrag? Rollen pedagogisk utvecklare utvecklas inom kulturen på lärosätet, men också alltmer i samverkan mellan lärosäten. Vad innebär det för egna val och rollen som sådan? Vi ser fram emot att få diskutera dessa frågor med Patricia och att samtidigt få ta del av hennes resa som pedagogisk utvecklare.

PU360 är ett initiativ till samtal om rollen pedagogisk utvecklare som utgår från Niklas, Oskar och en inbjuden gäst och under max 60 min bearbetar ett tema och gästens personliga perspektiv på rollen pedagogisk utvecklare.

Varmt välkomna att delta

Niklas Brinkfeldt & Oskar Gedda

Swednet inspirationsdag 10 maj 2023 – uppdaterat schema!

Anmälningslänk: https://www.kth.se/form/6407503bd5a4c54048908ae2

Varmt välkomna!

Agenda

10:00-13:00       

Plats: E36, Lindstedtsvägen 3

10:00-10:15 Välkomna

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

10:15-11:00 Ramverk

 • Martin Stigmar (via ZOOM) 

11:00-12:00 Nätverk – lokala och nationella

 • Patricia Staaf om nätverk som Swednet, Include och Lärosäten Syd
 • Björn Kjellgren om Stockholm TRIO 
 • Erfarenhetsutbyte

12:00-13:00       Lättare lunch (på borggården om vädret tillåter)

13:15-17:45

Plats: Salongen KTHB, Osquars backe 31

Tema: Perspektiv på meritering

13:15 – 14.30    Högskolepedagogiska kurser – erfarenhetsutbyte om innehåll och utformning

 • Ida Naimi-Akbar och Elizabeth Keller
 • Erfarenhetsutbyte

14:30-15:00       Paus – eftermiddagsfika med kaffe och frukt 

15:00-16:30       Meritering utifrån ett bredare perspektiv 

 • Åsa Ryegård, Åse Nygren och Johan Blaus
 • Erfarenhetsutbyte

16:30-17:45       Bensträckare

16:45-17:30       Utmaningar med olika modeller för pedagogisk utveckling och meritering

 • Marie Magnell om KTHs senaste satsning 
 • Åse Nygren om BTHs 1-åriga meriteringsprogram för adjunkter 
 • Kristina Edström om en utvärdering av ett meriteringsprogram
 • Erfarenhetsutbyte

17:30-17:45       Avrundning 

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

17:45 – nätverkande

17:45               Promenad från KTH till Restaurang Proviant, Albanovägen 24 https://www.proviantalbano.se

18:30               Fördrink

19:00               Middag (vegetarisk buffé)

Konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande i högre utbildning, Stockholm 25-26 oktober

Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola 

Arrangörer:

Include, Swednet och UHR

Tid:

25 oktober kl 12:00 – 26 oktober kl 13:00

Plats:

Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm (endast fysisk mötesform)

Beskrivning:

Include, Swednet och UHR bjuder gemensamt in högskolepedagogiska utvecklare, lärare, forskare och studenter till en konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande. En inkluderande högskola behöver en högskolepedagogik där frågor om breddat deltagande är en given del. Deltagarna erbjuds möjligheten att reflektera över erfarenheter, ta del av aktuell forskning, samt diskutera hur respektive lärosäte, på ett systematiskt och likvärdigt sätt, kan utveckla sin högskolepedagogiska verksamhet för att ge studenter och lärare de bästa av förutsättningar i utbildningen. Stor vikt kommer att läggas vid interaktion, med möjlighet till gemensamma samtal och delaktighet både under och mellan programpunkterna.

Nyckelord: 

Högskolepedagogik, breddat deltagande, breddat rekrytering, högskola, universitet, studenter, lärare, utveckling, studentcentrerat lärande (organisering av HP)

Program och medverkande:

Mer information kommer.

Anmälan och avgift:

Konferensen är gratis men har ett begränsat antal platser. Information om anmälan kommer inom kort.

Kontakt:

Samuel Heimann, Include/LTU: samuel.heimann@ltu.se

Webblänk:
Include – Ett nätverk för breddad rekrytering till högskolan / A network for Widening Participation