ICED24 Extended deadline: 30 November

ICED24 Pre-Conference Workshops shall take place on June 4, 2024 at USIU-Africa. The pre-conference shall be held one day before the conference. Participants may also register to join virtually. 

Submissions for both conference abstracts and expression to facilitate a pre-conference workshop have been extended to 30 November, 2023. 

You are invited to submit your abstracts and proposals via the conference homepage: ICED24

With sincere regards, ICED24 Organizing Committee

Välkommen till träff med PBL-nätverket tisdag 21/11

Här kommer inbjudan till en träff med Nätverket för Problembaserat lärande inom högre utbildning, via Zoom tisdag 21/11 kl 10.00-12.00.

Inom nätverket har vi länge diskuterat behovet av en gemensam utbildning för facilitatorer för grupper. I och med UHR:s utlysning av medel för utveckling av gemensamma kurser nationellt så satte vi i koordinatorsgruppen ihop en ansökan, vilken beviljades.  

För att samla in synpunkter och önskemål kring kursen genomför vi nu en digital nätverksträff med kursplanering i fokus.

Anmälan görs via den här länken: https://www.lyyti.in/PBLnatvarkstraff_5752

Vi återkommer till de anmälda med Zoom-länk ett par dagar innan träffen.

Hälsningar,

PBL-nätverkets koordinatorsgrupp

Open position as journal editor with IJAD

Have you got long term experience of working in academic/ educational/ faculty development? Are you a frequent reader of ICED’s journal IJAD, the International Journal for Academic Development? Are you doing and publishing research on topics relevant for academic development? Then you might be who IJAD is looking for as new associate or co-editor! Please read more about the call, and how to apply here: https://files.taylorandfrancis.com/rija-cfe-form.pdf

Deadline 15 November.

Kursinbjudan: Lärande för hållbar utveckling

Fram till 8 december går det att söka till kursen HEDS – Higher Education Didactics för Sustainability, som ges på nytt i vår. Kursen riktar sig till universitetslärare som vill arbeta med Lärande för hållbar utveckling.

Kursen Higher Education Didactics in Sustainability (HEDS) syftar till att stärka förmågan hos universitetslärare, pedagogiska utvecklare och andra som är involverade i kursplanering inom högre utbildning, att integrera hållbarhet i utbildning och undervisning.

Kursen är utformad enligt PBL (problembaserat lärande) där deltagarna samarbetar i grupper för att utforska frågor om hur utbildning och undervisning kan organiseras för att främja en mer hållbar värld.

Kursspråket är engelska och den genomförs helt online, vilket ger dig möjlighet att ta del av kursmaterial och samarbeta med internationella kollegor. Kursen använder främst Zoom för virtuella möten och kan inkludera andra digitala verktyg baserat på varje grupps behov. Kursen pågår från den 29 januari till den 26 april 2024 och motsvarar 80 timmars heltidsarbete.

Det finns ett visst antal platser för lärare som arbetar vid de lärosäten som ger kursen (Linnéuniversitetet, Karlstad universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Lunds universitete och Inland Norway University of Applied Sciences), men även möjlighet för lärare vid andra lärosäten att vara med som ”open learners”.

För mer information

HEDS241 (kursrum i Canvas)

Vänligen,

Alexis Engström

Pedagogisk utvecklare och projektledare skrivlyftet

ICED24 Abstracts submission deadline extended

Advancing Higher Education Ecosystems for Competency Development

5th – 7th June 2024, United States International University Africa, Nairobi, Kenya

The ICED24 Abstracts submission deadline has been extended to November 15, 2023, for all session types. This extension is to provide sufficient time to reach all the networks with members who are at different stages of their academic year.

This extension also means that the deadline for reviews will now be December 15. Thanks to all who have already volunteered to serve as reviewers.

The conference website will continue to be updated, and additional messages will come out over the next number of weeks. Thanks all for your interest in ICED’s biannual conference. We look forward to receiving your proposals and welcoming you to Kenya next year.

ICED24 Conference Organising Team

ICED24, call for reviewers

AFELT is honored to host ICED24 Conference in June 2024. ICED is the International Consortium for Educational Development. This is a biennial conference.The call for abstracts is open until October 15, 2023. You may access the call for abstracts through this link: ICED24 Abstracts.

For the ICED 2024 Conference we are in search of reviewers who are willing to review 3-5 short abstracts (400 words). The review process is the most important aspect of organizing the ICED conference, as the outcome of this process will determine the quality of the participants’ experience. With this email, we wish to invite you to sign up as a reviewer for the ICED 2023 Conference.

We kindly request your answer before October 10, 2023.

Sign up using this link

HOW DOES IT WORK?

1. After the submission deadline has passed on October 15, 2023, the review will run until November 30, 2023.

2. Abstracts are limited to 400 words (posters, papers, and symposium proposals) or 600 words (workshops).

3. Our goal is to ensure a double-blind review process that avoids any conflicts of interest.

4. The conference organizers, along with the Scientific Committee, will review your feedback and recommendations, and notify the authors of the decision to accept or reject the work.

More information on the ICED 2024 Conference can be found on the Conference Website. Thank you for your commitment and your contribution to the quality of our conference!

On behalf of the organizing committee,

Prof. Wanja Tenambergen, PhD.

Chair, AFELT

Ny i rollen som pedagogisk utvecklare?

Välkommen att anmäla dig till Swednets utbildning Ny i rollen som pedagogisk utvecklare! Kursen ges som ett internat 11-13 december 2023 på Sigtunastiftelsen. Lärare är Åsa Ryegård, MDU, och Thomas Olsson, LU.

Vad?         Utbildningsinternat
För vem?  Dig som är ny i rollen som pedagogisk utvecklare (ca 0,5 – 2 år)
När?          11-13 december 2023
Var?          Sigtunastiftelsen
Platser?    10-12
Lärare?     Åsa Ryegård, MDU, och Thomas Olsson, LU
Kostnad?  4 985 kr (kursavgift, kost och logi)

Syftet med kursen är att du som är ny i rollen som pedagogisk utvecklare ska bli trygg i din nya roll. Under internatet kan du tillägna dig verktyg för att identifiera pedagogiska utvecklingsbehov och för att arbeta med pedagogisk utveckling på ditt lärosäte. Du får också lära känna andra kursdeltagare och kan därmed börja bygga ett nätverk som du kan använda dig av när du arbetar med pedagogisk utveckling.

Sista anmälningsdag är 30 oktober. Vid fler än 12 sökande görs ett urval där en jämn geografisk fördelning prioriteras.

Anmälningsformulär: https://forms.gle/8P6isMMQ2pCmMHFD9

EDTA Speakeasy Sept 12 & 13: How and why trust matters in academic development

Celia Popovic and Fiona Smart invite you to the Sept 2023 EDTA Speakeasy and it is an EDTA first!!

Our provocateurs are: Dr Kathryn Sutherland, Victoria University of Wellington; Dr Gabriela Pleschová, Comenius University Bratislava; Dr Rachel Forsyth, Lund University; Professor Peter Felten, Elon University; and Dr Julie Timmermans, University of Otago

The provocation is …

We often take as a given that trust is essential for effective learning and teaching relationships (Beltrano et al., 2021; Carless, 2012; Felten & Lambert, 2020; Pedersen et al., 2022). However, scholars regularly note that many of the claims about trust in higher education are based more on intuition than research (Tierney, 2006; Hagenaur & Volet, 2014). Might the same be the case in educational development? We have an excellent guide on building trusting rapport in our work based on interviews with developers (West et al., 2017), thoughtful studies on trustful conversations in faculty and academic development (Cook-Sather et al, 2021; Simon & Pleschová 2021) and new conceptual articles exploring the nature of credibility and trustworthiness in educational development (Little & Green, 2022). What more should we be asking about trust in practice and in context? How do identities and cultures influence trust in educational development interactions? Does compulsory or voluntary participation in our programmes influence whether and how trust develops? Will people perhaps distrust us if our work addresses primarily institutional rather than individual priorities (Roxå & Mårtensson, 2017)?

To register: email Fiona at FMSmart@outlook.com – do tell her which Speakeasy you will join
*EDTA: Educational Developers Thinking Allowed

Medverka i NU2024!

Sveriges största högskolepedagogiska konferens – NU2024 – äger rum i Umeå den 17–19 juni 2024. Konferensen bygger på nätverkande och utveckling genom delade erfarenheter från praktik och forskning. Under konferensen erbjuds fyra former för medverkan – muntlig presentation, rundabordssamtal, workshop och poster. Den som vill göra på annat sätt är välkommen att kontakta konferenskommittén via kontaktformuläret på webb-sidan, så resonerar vi om saken. Anmälan av bidrag i form av abstrakt görs från den 1 september till den 6 november

Konferensens tema är Högre utbildning i och för förändring. Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatet, Covid-pandemin, AI, krigsoro, nya regeringsuppdrag och mycket annat behöver hanteras inom ramen för den pedagogiska verksamheten vid landets lärosäten. Samtidigt driver lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och pedagogiska ledare förändringsarbete som kommer ur intresse och professionellt engagemang för ökad kvalitet. Lärosätena är i förändring som respons på skeenden i omvärlden å ena sidan och å andra sidan djupt engagerade i arbete för konkret förändring i den egna verksamheten. Vi vill med konferensens tema uppmuntra till samtal i detta spann. Läs mer och anmäl bidrag på webbsidan www.nu2024.se

NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. 

Välkommen!

Konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande, Stockholm 25-26 oktober

Du är nu som Swednetmedlem välkommen att via denna länk registrera dig till Include-Swednets konferens “Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola?” den 25 – 26 oktober 2023 kl. 12:00-13:00, på Scandic Sjöfartshotellet, Stockholm.

Vänligen observera att den allmänna registreringen öppnar den 1 september, varför du ombeds att registrera dig senast den 30 augusti (begränsat antal platser). Konferensen samarrangeras av Include, Swednet och UHR. Kontaktperson är Samuel Heimann, Luleå tekniska universitet, som är ansvarig vid Include: samuel.heimann@ltu.se.

Läs mer om konferensen och programmet här: Include-Swednet Konferens: Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola? | hpu.uhr.se