Nomineringar inför Swednets årsmöte

Styrelse och revisorer kommer att väljas på årsmötet fredagen den 10 februari 2023 och det är nu hög tid att nominera styrelseledamöter och revisorer inför nästa period. Vi i valberedningen behöver din hjälp i det viktiga arbetet att föreslå lämpliga kandidater. Har du någon du vet besitter kompetens som skulle kunna vara ett värdefullt bidrag i Swednets arbete och som du vill nominera?

Valberedningen behöver dina nomineringar senast fredagen den 16 december och du skickar dem till oskar.gedda@umu.se.

Om du har frågor som rör uppdragen är du välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen.

Vänliga hälsningar från valberedningen,

Gunvor Larsson Torstensdotter, Linköpings universitet

Jeanette Sjöberg, Högskolan i Halmstad

Oskar Gedda, Umeå universitet

Petronella Ekström, Örebro universitet

Stefan Larsson, Högskolan i Kristianstad

*Reservera dagen* Swednets årskonferens 2023 arrangeras digitalt av Högskolan Väst klockan 9-12, 10 februari 2023

Temat för 2023 års årskonferens är “utveckla utvecklaren” och knyter an till föreningens pågående arbete inom ramen för UHR:s speciella satsning på högskolepedagogik. Som vanligt äger också föreningens årsmöte rum i samband med konferensen. Mer information och länk till anmälan kommer senare i höst, men boka in tiden redan nu!