Om oss

Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning

Historik

Swednet bildades den 26 oktober 1997, efter att under många år ha varit ett informellt nätverk inom pedagogiskt utvecklingsarbete för högre utbildning. 2003 formaliserades nätverket till en organiserad förening.

Syfte

Föreningens syfte är att:

  • stimulera pedagogisk utveckling inom högre utbildning
  • främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling inom högre utbildning
  • stärka identiteten och främja professionell utveckling bland personer engagerade i utvecklingsinriktat arbete på det högskolepedagogiska området

Föreningen skall bejaka mångfalden av olika professionella och vetenskapliga perspektiv samt olika förhållningssätt på utbildningsområdet.

Här hittar du Swednets stadgar

Organisationsnr: 802413-1784

Ekonomiskt stöd för goda idéer/nätverk

Har du/ni tankar i linje med föreningens syfte finns möjlighet att söka visst ekonomiskt stöd (ej för lön). Kontaktperson: Urban Carlén, urban.carlen@hv.se

Tips till hemsidan

Har du/ni kännedom om aktiviteter eller resurser värda att sprida genom föreningens hemsida, skriv till Björn Kjellgren, bjoern@kth.se