Glöm inte att anmäla er till inspirationsdagarna!

I samarbete med UU och SLU är årets tema”Hållbara akademiska kulturer.” Inför inspirationsdagarna samlar vi in goda råd och tips från er och era lärare kring social hållbarhet!

Har du något exempel på sådant som du/ni gjort som bidragit till att stärka det sociala samspelet (i det vardagliga arbetet med kolleger och/eller i själva undervisningen) under pandemin?

Skicka in 4-5 rader om vad du/ni gjort som ett tips (alt. spela in en film, max 3 min) till epu@slu.se

Meddela om du kan tänka dig att också kort presentera ditt tips på dagarna i maj (3 min). Det skulle vi uppskatta!

 Vi samlar alla svar och hör sedan av oss till några av er som också får tipsa oss muntligen på inspirationsdagarna! Till dig som registreras skickas sedan zoom-länkar för dagarnas olika aktiviteter.

Anmälan senast 15 maj: http://doit.medfarm.uu.se/kurt20277

Forskning om högre utbildning — programmet publicerat!

Nu finns programmet för konferensen Forskning om högre utbildning den 1920 maj 2021 på www.oru.se/fhu2021
Det är redan över 170 anmälda till konferensen och vi ser verkligen fram emot att få diskutera kring de spännande teman som finns med i programmet med många av er när vi ses i maj!
Varmt välkomna!
Kristin, Sverre och Petronella
för organisationskommittén

Välkommen att anmäla dig till SWEDNET:s inspirationsdagar 27-28 maj!

Årets tema är ”Hållbara akademiska kulturer.” Inför inspirationsdagarna samlar vi in goda råd och tips från er och era lärare kring social hållbarhet!

Har du något exempel på sådant som du/ni gjort som bidragit till att stärka det sociala samspelet (i det vardagliga arbetet med kolleger och/eller i själva undervisningen) under pandemin?

Skicka in 4-5 rader om vad du/ni gjort som ett tips (alt. spela in en film, max 3 min) till epu@slu.se

Meddela om du kan tänka dig att också kort presentera ditt tips på dagarna i maj (3 min). Det skulle vi uppskatta!

 Vi samlar alla svar och hör sedan av oss till några av er som också får tipsa oss muntligen på inspirationsdagarna! Till dig som registreras skickas sedan zoom-länkar för dagarnas olika aktiviteter.

Anmälan senast 3 maj: http://doit.medfarm.uu.se/kurt20277

 Väl mött! Arrangörerna SLU och Uppsala universitet

 

 

 

Formation and Competence Building of University Academic Developers project, 29 April

Welcome to Formation and Competence Building of University Academic Developers project, 29 April 2021 at 9.30am–4.00pm via Zoom.
The conference focuses on sustainability as a public good and poses the question: How can teaching and learning lead to a sustainable future? Ron Barnett (University College London) and Peter Felten (Elon University) will give two key notes to address this question, and we will have Reading Circles to discuss the recent book chapters from Leading Higher Education as and for Public Good: Rekindling as Praxis, edited by Tone Dyrdal Solbrekke (University of Oslo) and Ciaran Sugrue (University College Dublin). Inga Bostad (University of Oslo) will moderate a panel on theories and practices of sustainability in higher education. Register for the conference.

Biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot högskolepedagogik

Umeå universitet, inst NMD, utlyser en anställning som biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik (matematik, naturvetenskap eller teknik) med inriktning mot högskolepedagogik. Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % vetenskaplig meritering och 25 % pedagogisk meritering. Ansökan ska vara inne senast 2021-09-30.
Välkommen med din ansökan!

NU-konferensen 2022!

 

Datum för NU konferensen 2022 är bestämt till den 15-17 juni 2022.

Konferensen anordnas i ett samarbete mellan Stockholms universitet, Handelshögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik och Idrottshögskolan och Försvarshögskolan och kommer att genomföras i Stockholm. Det kommer att finnas ett virtuellt spår på konferensen, men vår förhoppning är att vi kommer att kunna träffas fysiskt bl a i SU:s nya lokaler i Albano-området.

Vi hoppas att ni kommer att ha möjlighet att delta och uppmuntra kollegor vid era lärosäten att skicka in bidrag.

Bästa hälsningar

Klara Bolander Laksov och

Lotta Jons, konferensgeneral

Samverkansmeritering – ny nationell rapport!

För pedagogiska utvecklare som arbetar med meriteringsfrågor så kan denna VINNOVA-finansierade rapport – MerSam slutrapport 2021 – om samverkansmeritering vara av intresse, särskilt om man är ledamot av en rekryteringskommitté eller om man arbetar i nära samarbete med HR. Rapporten lyfter i kap 2 jämförelser med pedagogisk meritering och vikten av nationella nätverk som Swednet. Framför allt är rapporten  ett underlag för vidare utveckling av samerkansmeritering i relation till såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering vid landets lärosäten.

Strategisk pedagogisk utveckling

Kurs för högskolepedagogiska utvecklare

Nu drar vi igång med ytterligare en omgång av den strategiska kursen. 

Kursen vänder sig till personer som arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du som kursdeltagare ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet.

Totalt omfattar kursen 5 veckors arbete fördelat på cirka 10 månader, september 2021 – juni 2022.  Kursen bygger på en hög grad av deltagaraktivitet med eget och gemensamt arbete mellan kursträffarna. Kursen ges på svenska. Den genomförs med tre fysiska sammankomster och fem nätburna träffar. Om coronapandemin förhindrar fysiska träffar, kommer kursstarten att skjutas upp. Läs mer här!

Anmälan: Sista dag är 22 februari. Välkommen!