Webinnariet PU360 idag är inställt och framskjutet

Pga av sjukdom tvingas vi med mycket kort varsel ställa in dagens PU360, pedagogisk utvecklare 360. Det är olyckligt på flera sätt, men efter att ha undersökt alternativen så är detta det minst dåliga. Vi såg verkligen fram emot dagens tema och också ytterligare ett samtal om rollen pedagogisk utvecklare. Så fort vi kan ge ett besked kommer vi skicka ut om tid och kanal. Vi hoppas ni orkar hålla engagemanget uppe och att ni har bokat in nästkommande samtal med Katarina Winka 3 juni.

Hjälp oss att meddela era kollegor så att vi når ut till berörda i tid.

Niklas Brinkfeldt och Oskar Gedda

Pedagogisk utvecklare i en tid av digitalt stålbad – 29 april!

Nu genomförs det andra tillfället av Pedagogisk utvecklare 360, och gästar oss gör Lars Uhlin.  Tid och plats 29 april kl 15. Lars är involverad i flera lärosätens högskolepedagogiska verksamhet, kursen Online Network Learning och nätverk såsom Swednet och ITHU. Vi kommer då diskutera rollen pedagogisk utvecklare i en tid av digitalt stålbad! Jag och Niklas ser verkligen fram emot detta och hoppas att många av er har möjlighet att hänga på.  En länk till detta tillfälle finner du nedan:

https://du-se.zoom.us/j/67944840292

Varmt välkomna

Niklas Brinkfeldt och Oskar Gedda

Inställt webbinarium idag!

Idag, 1:a april,  var det tänkt vi skulle köra en pedagogisk utvecklare 360 ,men situationen har förändrat läget  – boka därför in följande

 29 april kl 15

Pedagogisk utvecklare 360 med Lars Uhlin. Lars som blir vår andra gäst är involverad i flera lärosätens högskolepedagogiska verksamhet, kursen Online Network Learning och nätverk såsom Swednet och ITHU. Vi kommer då diskutera rollen pedagogisk utvecklare i en tid av digitalt stålbad! Jag och Niklas ser verkligen fram emot detta och hoppas att många av er har möjlighet att hänga på.  En Zoomlänk kommer distribueras strax före ”webbinariet”.

 3 juni kl 15

Pedagogisk utvecklare med Katarina Winka. Universitetslektor Katarina Winka är vår tredje gäst på webbinarium: pedagogisk utvecklare 360. Katarina har arbetat länge som pedagogisk utvecklare och varit chef under en period. Hon kommer att diskutera vikten av att lära känna organisationen vi arbetar inom och de intressenter som påverkar eller påverkas av vårt arbete. När är det läge att följa med i de vindar som blåser alternativt göra motstånd? För vem gör vi det vi gör och vilka mål har vi för vårt arbete? ”

Swednets årskonferens inställd och årsmöte sker digitalt

 

Kära kollegor och medlemmar!

Som en effekt av Corona-viruset har Swednets styrelse, i dialog med arrangörerna av årets konferens Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, beslutat att ställa in årskonferensen 2020.   Vi arbetar för att snart kunna bjuda in till ett nytt konferenstillfälle, troligen tidigt 2021.

Årsmötet 2020 kommer dock att hållas samma tid som aviserat  11.00 – 12.30 fredagen 15 maj, men i stället digitalt. Mer detaljerad information om detta kommer tillsammans med handlingar för mötet.

Hälsningar

Swednets styrelse

Luleå tekniska universitet söker tre mediapedagoger!

Du kommer jobba i ett team om tre mediepedagoger och fem pedagogiska utvecklare. Som mediepedagog har du en viktig roll i arbetet att motivera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter inom undervisning. Du arbetar nära universitetets lärare och fångar upp institutionernas specifika behov och frågeställningar med avseende på pedagogik och teknik. Du har en avgörande roll vid digital mediaproduktion med det övergripande syftet att skapa kommunikativa och pedagogiska lärobjekt som ger mervärde till universitetets studenter.

Läs mer här! Välkommen med din ansökan.

 

Pedagogisk utvecklare 360

Nu startar vi ett samtal om rollen pedagogiska utvecklare, ett samtal vi kallar pedagogisk utvecklare 360. 360 anspelar dels på ett holistiskt och varierat perspektiv men också att vi är tre personer som samlas runt teman och erfarenheter knutna till rollen pedagogisk utvecklare och leder och bjuder in till samtal under 60 min. Alla är välkomna att ta del av webbinariet, även om intentionen är främst att vända oss till och välkomna ”nya” pedagogiska utvecklare.

 

Vi har ett första webbinarium 4 mars kl 15-16. Du deltar via denna länk: https://du-se.zoom.us/j/807708740

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, conference, huddle, and training rooms, as well as executive offices and classrooms. Founded in 2011, Zoom helps businesses and organizations bring their teams together in a frictionless environment to get more done. Zoom is a publicly traded company headquartered in San Jose, CA.
du-se.zoom.us

Formen för samtalet ska få växa fram under våren och vår ambition är att nå en interaktivitet som höjer deltagarnas kvalitet av mötet.

Professor Klara Bolander Laksov är först ut som gäst på webbinarium: pedagogisk utvecklare 360. Hon kommer att presentera resultatet av sin studie med titeln: Lessons learned – towards a framework for integration of theory and practice in academic development (2018). Studien är en genomgång av forskning som hon varit engagerad i under de senaste 10 åren och beskriver hur hon arbetat med integration av teori och praktik på tre olika nivåer; intrapersonell, interpersonell och organisationell nivå. I artikeln identifierar hon tre spänningsfält som är viktiga att vara medveten om för att arbeta strategiskt med pedagogisk utveckling.

Vi ser verkligen fram emot det samtalet.

Nästa webbinarium blir 1:a april kl 15 och då deltar Katarina Winka. Utskick kommer…

Vi som håller i uppstarten av detta initiativ är Niklas Brinkfeldt och Oskar Gedda