NU2024: anmäl bidrag, anmäl dig själv!

Sveriges största högskolepedagogiska konferens – NU2024 – äger rum i Umeå den 17–19 juni 2024. Du kan fortsatt skicka in abstrakt för konferensbidrag – anmälningstiden är förlängd till den 30 november. Du också anmäla dig själv till konferensen – sista anmälningsdag är den 10 maj 2024. Besök www.nu2024.se för mer information. 

NU2024 handlar om nätverkande och utveckling genom delade erfarenheter från praktik och forskning. Konferensen innehåller presentationer, rundabordssamtal, workshops, postersessioner, informella möten och mycket annat. 

Temat som guidar konferensen är Högre utbildning i och för förändring. Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatets förändrade dynamik, kraftfulla AI-verktyg som på kort tid gjorts brett tillgängliga, nya politiska projekt och så vidare är exempel på yttre förändringar. Samtidigt pågår internt förändringsarbete av lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och ledare. Hur kan och bör vi förhålla oss till de stora skeendena i omvärlden? Hur kan pedagogisk verksamhet i högre utbildning utvecklas på konkreta och ändamålsenliga sätt? Vilka konsekvenser får detta för lärare, utvecklare och ledare i högre utbildning? Vi vill med konferensens tema uppmuntra till samtal och reflektion i relation till de här och andra relaterade frågor. 

 NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. 

Varmt välkommen!

Temacaféer om meritering

Med start den 7 september håller UHR ett antal nationella temacaféer om meritering. Syftet med dessa temacaféer är att sprida det högskolepedagogiska samtalet till en större publik, i synnerhet samtalet om meritering. Målgruppen är högskolelärare, pedagogiska utvecklare och andra anställda vid svenska högskolor och universitet. Temacaféerna sänds digitalt och spelas in. Därefter läggs de upp på UHR:s webb. 

Tio år efter rosa rapporten: 7 september, klockan 9–10
För tio år sedan uppmanade Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Sveriges regering och svenska lärosäten att verka för att högskolepedagogisk skicklighet ska belönas i samma utsträckning som vetenskaplig skicklighet. Vad var syftet med uppmaningen, vad har hänt under dessa tio år och vad vill SFS idag?

Pedagogisk meritering: 28 september, klockan 9–10
Hur har pedagogiska meriteringsmodeller vuxit fram och hur ser det ut idag? Hur upplever lärare inom högskolan ansökningsprocessen när de får sin högskolepedagogiska skicklighet bedömd?

Vetenskaplig meritering: 19 oktober, klockan 9–10
Behöver de vetenskapliga meriteringsmodeller som idag används vid lärosäten förändras? Vad är utmaningen med befintliga modeller och vad är det för nya ramverk som utvecklas?

Samverkansmeritering: 16 november, klockan 9–10
Vad kommer Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) att finna när de granskar de svenska lärosätenas samverkan med det omgivande samhället? Behövs meriteringsmodeller för samverkansskicklighet och vad krävs i så fall av sådana modeller?

Verkstad i portföljskrivning med fokus på konkreta exempel: 7 december, klockan 9–10
Är det dags att skriva eller revidera din pedagogiska portfölj? Tycker du att det är svårt att välja exempel och stödjande dokumentation? Då är du välkommen på en verkstad i portföljskrivning.

Akademisk meritering: 8 februari, klockan 9–10
Kommer dagens modeller för pedagogisk, vetenskaplig och samverkansmeritering att ersättas av en samlad modell för akademisk meritering i framtiden? Är det en möjlig och önskvärd utveckling?

Mer information finns på UHR:s webbplats.

Välkomna!

Swednet inspirationsdag 10 maj 2023 – uppdaterat schema!

Anmälningslänk: https://www.kth.se/form/6407503bd5a4c54048908ae2

Varmt välkomna!

Agenda

10:00-13:00       

Plats: E36, Lindstedtsvägen 3

10:00-10:15 Välkomna

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

10:15-11:00 Ramverk

 • Martin Stigmar (via ZOOM) 

11:00-12:00 Nätverk – lokala och nationella

 • Patricia Staaf om nätverk som Swednet, Include och Lärosäten Syd
 • Björn Kjellgren om Stockholm TRIO 
 • Erfarenhetsutbyte

12:00-13:00       Lättare lunch (på borggården om vädret tillåter)

13:15-17:45

Plats: Salongen KTHB, Osquars backe 31

Tema: Perspektiv på meritering

13:15 – 14.30    Högskolepedagogiska kurser – erfarenhetsutbyte om innehåll och utformning

 • Ida Naimi-Akbar och Elizabeth Keller
 • Erfarenhetsutbyte

14:30-15:00       Paus – eftermiddagsfika med kaffe och frukt 

15:00-16:30       Meritering utifrån ett bredare perspektiv 

 • Åsa Ryegård, Åse Nygren och Johan Blaus
 • Erfarenhetsutbyte

16:30-17:45       Bensträckare

16:45-17:30       Utmaningar med olika modeller för pedagogisk utveckling och meritering

 • Marie Magnell om KTHs senaste satsning 
 • Åse Nygren om BTHs 1-åriga meriteringsprogram för adjunkter 
 • Kristina Edström om en utvärdering av ett meriteringsprogram
 • Erfarenhetsutbyte

17:30-17:45       Avrundning 

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

17:45 – nätverkande

17:45               Promenad från KTH till Restaurang Proviant, Albanovägen 24 https://www.proviantalbano.se

18:30               Fördrink

19:00               Middag (vegetarisk buffé)

Högskolan Kristianstad söker avdelningschef för högskolepedagogik och bibliotek

Avdelningen bibliotek och högskolepedagogik ger akademiskt och pedagogiskt stöd till studenter, lärare, doktorander och forskare. Verksamheten är placerad centralt på campus. Det finns 21 medarbetare inom avdelningen och består av två verksamhetsområden Högskolepedagogik & lärandestöd samt Biblioteket.

Sista ansökningsdag är 23 april. Läs mer här. Välkommen med din ansökan!

Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö universitet söker doktorand i pedagogik med inriktning högskolepedagogik.

Mau söker en doktorand i pedagogik med inriktning högskolepedagogik vars forskningsprojekt är inriktat mot  professionell utveckling i svensk högre utbildning  inom (men ej begränsat till) något av följande områden: akademiskt lärarskap, akademiska lärares professionsutveckling, lärandemiljöer inom högre utbildning eller utmaningsbaserat lärande inom akademiska professionsutbildningar eller breddad rekrytering till  forskarutbildning/ anställning som universitetslärare.

Doktoranden kommer att vara knuten till den nationella forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society). Forskarskolan syftar till att utveckla vetenskaplig kunskap om den svenska högskolans professionsutbildningar och baseras på gemensamma kurser och seminarier med fysiska träffar som roterar mellan medverkande lärosäten.

Läs utlysningen i sin helhet här

Observera sista ansökningsdatum 24/4!

Swednets inspirationsdag 10 maj 2023

Anmälningslänk: https://www.kth.se/form/6407503bd5a4c54048908ae2
Sista anmälningsdag 2 maj.

Agenda

10:00-13:00       

Plats: E36

10:00-10:15 Välkommna

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

10:15-11:00 Ramverk

 • Martin Stigmar (via ZOOM) 

11:00-12:00 Lokala nätverk 

 • Patricia Staaf om nätverket Lärosäten Syd 
 • Björn Kjellgren om nätverket Stockholm TRIO 
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper 

12:00-13:00       Lättare lunch  

13:15-17:45

Plats: Salongen, KTHB 

Tema: Perspektiv på meritering

13:15- 14:30      meritering ur ett bredare perspektiv trender och initiativ 

 • Åse Nygren och Åsa Ryegård (30 minuter)
 • Johan Blaus (via zoom), samverkansmeritering (20 minuter)
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper (25 minuter)

14:30-15:00 FIKA + frukt 

15:00-16:30       Grundläggande högskolepedagogisk meritering.

 • Ida Naimi-Akbar och Elizabeth Keller, kort inledning 
 • Erfarenhetsutbyte och gemensam diskussion (organisation, omfattning, fortsättningskurser, …) 

16:30-17:45       Bensträckare

16:45-17:30       Utmaningar med olika modeller för pedagogisk utveckling

 • Marie Magnell om KTHs senaste satsning 
 • Åse Nygren om BTHs 1-åriga meriteringsprogram för adjunkter 
 • Kristina Edström, om en utvärdering av ett meriteringsprogram
 • Erfarenhetsutbyte

17:30-17:45       Avrundning 

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

17:45 – nätverkande

17:45               Promenad från KTH till Restaurang Proviant, Albano https://www.proviantalbano.se

18:30               Fördrink

19:00               Middag (vegetarisk buffé)

Swednets inspirationsdag 2023 på KTH!

Swednets inspirationsdag 2023 går av stapeln på KTH den 10 maj i nära anslutning till konferensen Forskning i Högre utbildning vid SU. Detta möjliggör deltagande på bägge event för de av våra medlemmar som ämnar göra detta.

Ramtiderna för inspirationsdagen är nu satta och blir 10-18 samt en nätverkande middag på kvällen.

Massa spännande idéer om inspirationsdagen håller som bäst på att kokas ihop till något riktigt bra – stay tuned for more info så ses vi i Stockholm den 10 maj!

/Swednets styrelse & gänget på KTH

Antologi om pedagogisk meritering

Vi söker bidrag till en nationell antologi om pedagogisk meritering där vi tillsammans synliggör komplexiteten och erfarenheterna av drygt 20 års utvecklingsarbete. De teman vi skulle vilja belysa är erfarenheterna kring hur vi belägger, bedömer och belönar pedagogisk skicklighet inom akademin 2023. Därför söker vi texter som resonerar och reflekterar kring utvecklingen, effekterna, känslorna, tillämpningen, erfarenheten av pedagogiska meriteringsmodeller, pedagogiska portföljer och bedömning av pedagogisk skicklighet.

Vill du bidra? Det här kan du skriva om! Har du erfarenheter, tankar eller tips som handlar om pedagogisk meritering på något vis? Kanske har du erfarenhet av att själv sammanställt en pedagogisk portfölj, varit pedagogiskt sakkunnig eller suttit med i en rekryteringskommitté? Eller hur uppmärksammar och bekräftar ditt lärosäte pedagogiskt skickliga lärare? Har du iakttagit specifika effekter eller fenomen med koppling till pedagogisk meritering? I så fallkan just du vara en av våra blivande skribenter.

Bidragsförslag välkomnas fram till den 3 april!

Läs mer här: https://www.swednetwork.se/wp-content/uploads/2023/02/Antologi-injudan.pdf