Swednet inspirationsdag 10 maj 2023 – uppdaterat schema!

Anmälningslänk: https://www.kth.se/form/6407503bd5a4c54048908ae2

Varmt välkomna!

Agenda

10:00-13:00       

Plats: E36, Lindstedtsvägen 3

10:00-10:15 Välkomna

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

10:15-11:00 Ramverk

 • Martin Stigmar (via ZOOM) 

11:00-12:00 Nätverk – lokala och nationella

 • Patricia Staaf om nätverk som Swednet, Include och Lärosäten Syd
 • Björn Kjellgren om Stockholm TRIO 
 • Erfarenhetsutbyte

12:00-13:00       Lättare lunch (på borggården om vädret tillåter)

13:15-17:45

Plats: Salongen KTHB, Osquars backe 31

Tema: Perspektiv på meritering

13:15 – 14.30    Högskolepedagogiska kurser – erfarenhetsutbyte om innehåll och utformning

 • Ida Naimi-Akbar och Elizabeth Keller
 • Erfarenhetsutbyte

14:30-15:00       Paus – eftermiddagsfika med kaffe och frukt 

15:00-16:30       Meritering utifrån ett bredare perspektiv 

 • Åsa Ryegård, Åse Nygren och Johan Blaus
 • Erfarenhetsutbyte

16:30-17:45       Bensträckare

16:45-17:30       Utmaningar med olika modeller för pedagogisk utveckling och meritering

 • Marie Magnell om KTHs senaste satsning 
 • Åse Nygren om BTHs 1-åriga meriteringsprogram för adjunkter 
 • Kristina Edström om en utvärdering av ett meriteringsprogram
 • Erfarenhetsutbyte

17:30-17:45       Avrundning 

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

17:45 – nätverkande

17:45               Promenad från KTH till Restaurang Proviant, Albanovägen 24 https://www.proviantalbano.se

18:30               Fördrink

19:00               Middag (vegetarisk buffé)

Högskolan Kristianstad söker avdelningschef för högskolepedagogik och bibliotek

Avdelningen bibliotek och högskolepedagogik ger akademiskt och pedagogiskt stöd till studenter, lärare, doktorander och forskare. Verksamheten är placerad centralt på campus. Det finns 21 medarbetare inom avdelningen och består av två verksamhetsområden Högskolepedagogik & lärandestöd samt Biblioteket.

Sista ansökningsdag är 23 april. Läs mer här. Välkommen med din ansökan!

Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö universitet söker doktorand i pedagogik med inriktning högskolepedagogik.

Mau söker en doktorand i pedagogik med inriktning högskolepedagogik vars forskningsprojekt är inriktat mot  professionell utveckling i svensk högre utbildning  inom (men ej begränsat till) något av följande områden: akademiskt lärarskap, akademiska lärares professionsutveckling, lärandemiljöer inom högre utbildning eller utmaningsbaserat lärande inom akademiska professionsutbildningar eller breddad rekrytering till  forskarutbildning/ anställning som universitetslärare.

Doktoranden kommer att vara knuten till den nationella forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society). Forskarskolan syftar till att utveckla vetenskaplig kunskap om den svenska högskolans professionsutbildningar och baseras på gemensamma kurser och seminarier med fysiska träffar som roterar mellan medverkande lärosäten.

Läs utlysningen i sin helhet här

Observera sista ansökningsdatum 24/4!

Swednets inspirationsdag 10 maj 2023

Anmälningslänk: https://www.kth.se/form/6407503bd5a4c54048908ae2
Sista anmälningsdag 2 maj.

Agenda

10:00-13:00       

Plats: E36

10:00-10:15 Välkommna

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

10:15-11:00 Ramverk

 • Martin Stigmar (via ZOOM) 

11:00-12:00 Lokala nätverk 

 • Patricia Staaf om nätverket Lärosäten Syd 
 • Björn Kjellgren om nätverket Stockholm TRIO 
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper 

12:00-13:00       Lättare lunch  

13:15-17:45

Plats: Salongen, KTHB 

Tema: Perspektiv på meritering

13:15- 14:30      meritering ur ett bredare perspektiv trender och initiativ 

 • Åse Nygren och Åsa Ryegård (30 minuter)
 • Johan Blaus (via zoom), samverkansmeritering (20 minuter)
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper (25 minuter)

14:30-15:00 FIKA + frukt 

15:00-16:30       Grundläggande högskolepedagogisk meritering.

 • Ida Naimi-Akbar och Elizabeth Keller, kort inledning 
 • Erfarenhetsutbyte och gemensam diskussion (organisation, omfattning, fortsättningskurser, …) 

16:30-17:45       Bensträckare

16:45-17:30       Utmaningar med olika modeller för pedagogisk utveckling

 • Marie Magnell om KTHs senaste satsning 
 • Åse Nygren om BTHs 1-åriga meriteringsprogram för adjunkter 
 • Kristina Edström, om en utvärdering av ett meriteringsprogram
 • Erfarenhetsutbyte

17:30-17:45       Avrundning 

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

17:45 – nätverkande

17:45               Promenad från KTH till Restaurang Proviant, Albano https://www.proviantalbano.se

18:30               Fördrink

19:00               Middag (vegetarisk buffé)

Swednets inspirationsdag 2023 på KTH!

Swednets inspirationsdag 2023 går av stapeln på KTH den 10 maj i nära anslutning till konferensen Forskning i Högre utbildning vid SU. Detta möjliggör deltagande på bägge event för de av våra medlemmar som ämnar göra detta.

Ramtiderna för inspirationsdagen är nu satta och blir 10-18 samt en nätverkande middag på kvällen.

Massa spännande idéer om inspirationsdagen håller som bäst på att kokas ihop till något riktigt bra – stay tuned for more info så ses vi i Stockholm den 10 maj!

/Swednets styrelse & gänget på KTH

Antologi om pedagogisk meritering

Vi söker bidrag till en nationell antologi om pedagogisk meritering där vi tillsammans synliggör komplexiteten och erfarenheterna av drygt 20 års utvecklingsarbete. De teman vi skulle vilja belysa är erfarenheterna kring hur vi belägger, bedömer och belönar pedagogisk skicklighet inom akademin 2023. Därför söker vi texter som resonerar och reflekterar kring utvecklingen, effekterna, känslorna, tillämpningen, erfarenheten av pedagogiska meriteringsmodeller, pedagogiska portföljer och bedömning av pedagogisk skicklighet.

Vill du bidra? Det här kan du skriva om! Har du erfarenheter, tankar eller tips som handlar om pedagogisk meritering på något vis? Kanske har du erfarenhet av att själv sammanställt en pedagogisk portfölj, varit pedagogiskt sakkunnig eller suttit med i en rekryteringskommitté? Eller hur uppmärksammar och bekräftar ditt lärosäte pedagogiskt skickliga lärare? Har du iakttagit specifika effekter eller fenomen med koppling till pedagogisk meritering? I så fallkan just du vara en av våra blivande skribenter.

Bidragsförslag välkomnas fram till den 3 april!

Läs mer här: https://www.swednetwork.se/wp-content/uploads/2023/02/Antologi-injudan.pdf

Swednets skrivinternat är i full gång!

Swednets skrivinternat är i full gång!

Swednets skrivinternat 2022 är i full gång på Thorskogs slott nordöst om Göteborg. Ett 10-tal tappra deltagare skriver på essäer, artiklar och rapporter. Jeanette Sjöberg från HH och Åse Nygren från BTH, som leder skrivinternatet, varvar skrivpass med skrivövningar och walk-and-talk i en inspirerande slottsmiljö.

Glöm inte att anmäla dig till vårt skrivinternat!

Swednet arrangerar nu sitt tredje skrivinternat för våra medlemmar. Här kan du under några dagars tid få möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.

Tid och plats: Thorskogs slott, 15-17 augusti

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 15 augusti (ca kl 11:30) och avslutas vid lunch den 17 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Thorskogs slott, beläget i en underbar engelsk park trettio minuter norr om Göteborg mellan Kungälv och Lilla Edet. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Åse Nygren (BTH) och Jeanette Sjöberg (HH) kommer att leda internatet. Organisatör är Swednets styrelse.

Ansökan och kostnad:
Ansökan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 20 juni. I din ansökan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Ett skriftligt intyg från ansvarig chef ska bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Även faktureringsadress ska bifogas. Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 3000 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Thorskogs slott. Egen dator medtages.

Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation.