Glöm inte att anmäla dig till vårt skrivinternat!

Swednet arrangerar nu sitt tredje skrivinternat för våra medlemmar. Här kan du under några dagars tid få möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.

Tid och plats: Thorskogs slott, 15-17 augusti

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 15 augusti (ca kl 11:30) och avslutas vid lunch den 17 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Thorskogs slott, beläget i en underbar engelsk park trettio minuter norr om Göteborg mellan Kungälv och Lilla Edet. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Åse Nygren (BTH) och Jeanette Sjöberg (HH) kommer att leda internatet. Organisatör är Swednets styrelse.

Ansökan och kostnad:
Ansökan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 20 juni. I din ansökan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Ett skriftligt intyg från ansvarig chef ska bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Även faktureringsadress ska bifogas. Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 3000 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Thorskogs slott. Egen dator medtages.

Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation.

Swednets skrivinternat 2022

Skrivinternat i Swednets regi!
Swednet arrangerar nu sitt tredje skrivinternat för våra medlemmar. Här kan du under några dagars tid få möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.

Tid och plats: Thorskogs slott, 15-17 augusti

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 15 augusti (ca kl 11:30) och avslutas vid lunch den 17 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Thorskogs slott, beläget i en underbar engelsk park trettio minuter norr om Göteborg mellan Kungälv och Lilla Edet. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Åse Nygren (BTH) och Jeanette Sjöberg (HH) kommer att leda internatet. Organisatör är Swednets styrelse.

Ansökan och kostnad:
Ansökan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 20 juni. I din ansökan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Ett skriftligt intyg från ansvarig chef ska bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Även faktureringsadress ska bifogas. Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 3000 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Thorskogs slott. Egen dator medtages.

Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation.

 

Välkomna till vårterminens andra webinarium PU360*

Webinariets titel: Tankar och erfarenheter om hemvist och pedagogiskt ledarskap

 

Plats: Zoom  https://umu.zoom.us/j/62955699153

Tid 27 april kl 15.00

 

Vi samtalar med Maja Elmgren om rollen pedagogisk utvecklare och högskolepedagogisk utveckling. Maja har lång och bred erfarenhet inom högre utbildning. Samtalet kommer beröra både pedagogiskt ledarskap och betydelsen av hemvist för en pedagogisk utvecklare. Inom det senare vill vi närma oss frågan om skillnader för rollen om den pedagogiska utvecklaren har sin hemvist både i ett ämneskollegium och en pedagogisk utvecklingsenhet eller enbart har sin hemvist i en enhet för pedagogisk utveckling.

 

*Webinarium PU360

Ett samtal om rollen pedagogisk utvecklare (PU) mellan (3) personer i (60) minuter i ett (360°)perspektiv. Där du kan vara med och ställa dina frågor. Webinariet kom till som stöd för pedagogiska utvecklare som nyss klivit på uppdraget, men erfarenheten visar att även erfarna utvecklare är lika nyfikna på både kunskap och andras erfarenheter 😊 Webinariet är ett spontant samtal utifrån några fasta utgångspunkter och dokumenteras inte på något sätt.

 

Med vänlig hälsning

Niklas Brinkfeldt & Oskar Gedda

Välkommen på Swednets Inspirationsdagar 9-10 maj 2022!


I år är Högskolan i Kristianstad värd för våra inspirationsdagar som löper från lunch till lunch måndagen den 9 till tisdagen den 10 maj. Ett fullständigt program kommer ut nästa vecka.

Varmt välkomna!

 Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/xhDmUEjiVA

Vi rekommenderar något av dessa hotell för dig att boka. Samtliga ligger centralt i Kristianstad och på gångavstånd från järnvägsstationen.

 First Hotel Christian IV
https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/kristianstad/first-hotel-christian-iv/

Quality Hotel Grand Kristianstad
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/kristianstad/quality-hotel-grand-kristianstad/
Stadshotellet
http://www.stadshotelletkristianstad.se/
Hotel Bishop Arms
https://www.bishopsarms.com/vara-hotell/kristianstad/
Hotel Park Allé
https://www.hotelparkalle.se/

Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga: Att bedöma pedagogisk skicklighet

Syftet med kursen Att bedöma pedagogisk skicklighet är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kursen motsvarar c:a två veckors arbete.

Upplägg
Mellan första och sista kursträffen sker inläsning av litteratur och olika portföljer, bedömningsarbete individuellt och i grupp samt tre e-möten med mentorer och gruppmedlemmar. Varje deltagare kommer att läsa och bedöma minst fem portföljer samt författa två pedagogiska sakkunnigutlåtanden under kursen.

Kurstid: 20 september – 14 december 2022
Plats: Örebro universitet (20/9 och 14/12) samt tre e-möten (5/10, 26/10 och 17/11)
Avgift: 5000 kr

Länk till anmälan: https://www.oru.se/pedagogiskskicklighet

Sista anmälningsdag: 15 februari 2022. Besked om antagning ges senast 1/3.

Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se

Kristin Ewins, Kristin.Ewins@oru.se

Kursen ges i samarbete mellan Örebro universitet, Umeå universitet, Mälardalens universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet och Swednet.

Glöm inte att anmäla dig till NU2022!

Kom i håg att anmäla dig till NU2022 15-17 juni. Just nu pågår arbetet med att skapa en kvalificerad hybridlösning som gör att presentationer och deltagande på plats och online sys ihop till en helhet. Där kommer också att finnas en studio som sänder intervjuer, tar upp frågor online m.m.
Det finns också plats för fler bidrag. Den 10 januari öppnade vi därför för ytterligare bidrag och håller öppet till 31 januari. Missa inte chansen att få dela och diskutera dina erfarenheter och insikter från högskolepedagogisk praktik och forskning! Välkommen att läsa mer och anmäla dig på NU2022.

Webbinarium PU 360: Är det för mycket verkstad och för lite god teori när vi arbetar med utveckling på våra lärosäten?

Webbinarium PU 360 – är ett forum där Niklas Brinkfeldt och Oskar Gedda möter erfarna gäster och diskuterar tankar och erfarenheter kopplat till rollen pedagogisk utvecklare. Vi har ett samtal i upp till 60 min om allt som just då känns relevant och viktigt för ämnet och deltagare.

Titel: Uppdraget pedagogisk utvecklare  – hur rimmar det med den utvecklingsambition som ständigt finns och som brutalt accelererats av pandemi och dess efterverkningar. Detta med mera ska vi diskutera med Torgny Roxå. Andra frågor som vi vill passa på att diskutera med Torgny handlar om pedagogiska utvecklares kompetens och hur han upplevt förväntningar på rollen under sin tid. Vad skulle du vilja beröra i ett samtal med Torgny?

Tid: 1 februari kl 15.00

Länk för deltagande:  [https://umu.zoom.us/j/64692760002]

Välkomna till ett engagerat samtal om rollen pedagogisk utvecklare i historisk och dagsaktuell belysning och en lagom uppvärmning till årets Swednetkonferens den 3-4 februari.

 

 

Varmt välkomna

Oskar Gedda och Niklas Brinkfeldt med gäst Torgny Roxå

 

 

Lästips från Torgny kopplat till rubriken.

Sutherland, K. (2018). Holistic academic development: Is it time to think more broadly about the academic development project? International Journal for Academic Development, 23(4), 261 – 273. doi:10.1080/1360144X.2018.1524571

Troelsen, R. (2021). How to operationalise holistic academic development – The case of a Danish center for teaching and learning. Hungarian Educational Research Journal, 11(3), 254 – 261. doi:10.1556/063.2021.00069

Kezar, A., & Holcombe, E. (2019). Leveraging Multiple Theories of Change to Promote Reform: An Examination of the AAU STEM Initiative. Educational Policy. doi:DOI: 10.1177/0895904819843594

Reinholz, D., & Andrews, T. (2020). Change theory and theory of change:what’s the difference anyway? International Journal of STEM Education, 7(2), 1 – 12. Retrieved fromhttps://stemeducationjournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40594-020-0202-3

Reinholz, D., White, I., & Andrews, T. (2021). Change theory in STEM higher education: a systematic review. International Journal of STEM Education, 8(37), 1 – 22. doi:https://doi.org/10.1186/s40594-021-00291-2

Podspace: Högskolepedagogisk spaning

Detta avsnitt handlar om ”Utbildning för hållbar utveckling”, hur vi svarar upp mot kraven, olika problem, lösningar och aspekter på olika nivåer, både strukturellt och för enskilda lärare.

Spanare i detta avsnitt är Lena Gumaelius, prorektor på Mälardalens högskola, Anders Rosén, universitetslektor och vice föreståndare för KTH Global Development Hub och Maria Wolrath-Söderberg  utvecklingsledare för den högskolepedagogiska utvecklingsenheten på Södertörns högskola. Avsnittet leds av Britt-Inger Johansson professor i konstvetenskap på Uppsala universitet.

Musik: Checkie Brown – City Walk (CB 048) CC-BYNCSA from free music archive-org

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot AI

Örebro universitet söker en Pedagogisk utvecklare med inriktning mot AI vid Högskolepedagogiskt centrum för tillsvidareanställning vid Universitetskansliet. Välkommen med din ansökan senast 20 januari, 2022!