Antologi om pedagogisk meritering

Vi söker bidrag till en nationell antologi om pedagogisk meritering där vi tillsammans synliggör komplexiteten och erfarenheterna av drygt 20 års utvecklingsarbete. De teman vi skulle vilja belysa är erfarenheterna kring hur vi belägger, bedömer och belönar pedagogisk skicklighet inom akademin 2023. Därför söker vi texter som resonerar och reflekterar kring utvecklingen, effekterna, känslorna, tillämpningen, erfarenheten av pedagogiska meriteringsmodeller, pedagogiska portföljer och bedömning av pedagogisk skicklighet.

Vill du bidra? Det här kan du skriva om! Har du erfarenheter, tankar eller tips som handlar om pedagogisk meritering på något vis? Kanske har du erfarenhet av att själv sammanställt en pedagogisk portfölj, varit pedagogiskt sakkunnig eller suttit med i en rekryteringskommitté? Eller hur uppmärksammar och bekräftar ditt lärosäte pedagogiskt skickliga lärare? Har du iakttagit specifika effekter eller fenomen med koppling till pedagogisk meritering? I så fallkan just du vara en av våra blivande skribenter.

Bidragsförslag välkomnas fram till den 3 april!

Läs mer här: https://www.swednetwork.se/wp-content/uploads/2023/02/Antologi-injudan.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *