Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö universitet söker doktorand i pedagogik med inriktning högskolepedagogik.

Mau söker en doktorand i pedagogik med inriktning högskolepedagogik vars forskningsprojekt är inriktat mot  professionell utveckling i svensk högre utbildning  inom (men ej begränsat till) något av följande områden: akademiskt lärarskap, akademiska lärares professionsutveckling, lärandemiljöer inom högre utbildning eller utmaningsbaserat lärande inom akademiska professionsutbildningar eller breddad rekrytering till  forskarutbildning/ anställning som universitetslärare.

Doktoranden kommer att vara knuten till den nationella forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society). Forskarskolan syftar till att utveckla vetenskaplig kunskap om den svenska högskolans professionsutbildningar och baseras på gemensamma kurser och seminarier med fysiska träffar som roterar mellan medverkande lärosäten.

Läs utlysningen i sin helhet här

Observera sista ansökningsdatum 24/4!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *