Podspace: Högskolepedagogisk spaning

Detta avsnitt handlar om ”Utbildning för hållbar utveckling”, hur vi svarar upp mot kraven, olika problem, lösningar och aspekter på olika nivåer, både strukturellt och för enskilda lärare.

Spanare i detta avsnitt är Lena Gumaelius, prorektor på Mälardalens högskola, Anders Rosén, universitetslektor och vice föreståndare för KTH Global Development Hub och Maria Wolrath-Söderberg  utvecklingsledare för den högskolepedagogiska utvecklingsenheten på Södertörns högskola. Avsnittet leds av Britt-Inger Johansson professor i konstvetenskap på Uppsala universitet.

Musik: Checkie Brown – City Walk (CB 048) CC-BYNCSA from free music archive-org

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot AI

Örebro universitet söker en Pedagogisk utvecklare med inriktning mot AI vid Högskolepedagogiskt centrum för tillsvidareanställning vid Universitetskansliet. Välkommen med din ansökan senast 20 januari, 2022!
 

Enkät från SEDA

Vårt systernätverk SEDA (UK) genomför just nu en enkät riktad till pedagogiska utvecklare. Det gäller en planerad meriteringskurs på postdoktorsnivå för pedagogiska utvecklare och de ber om vår input. Vi är tacksamma om så många av våra medlemmar som möjligt tar 5 minuter av sin tid för att svara på frågorna. Här kan finnas en möjlighet för kompetensutveckling internationellt!

Länk till enkät.

/Swednets styrelse

 

Extrautlysning till Strategisk högskolepedagogisk utveckling – kurs för högskolepedagogiska utvecklare

På grund av den kvarvarande pandemin, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer vid flera lärosäten har kursen flyttats fram ca ett halvår. I samband med detta har vi kunnat öppna för ytterligare några deltagare.

Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet. Du får en ökad kunskap om och förståelse för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av förändringsprocesser och din egen roll i organisationen. Du kommer i kollegiala diskussioner att få ta del av aktuella erfarenheter från andra lärosäten och internationell forskning samt möjlighet att bygga upp kompetensförstärkande nätverk. Under kursen kommer du att arbeta med ett mindre utvecklingsprojekt på ditt eget lärosäte samt skriva en pedagogisk portfölj som ger en grund för fortsatt förnyelse i och fördjupning av utvecklarrollen. Genom kursen får du också möjlighet att bidra till den gemensamma kunskapen om förutsättningarna för och erfarenheterna av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser.

Kursen genomförs i Swednets regi som ett samarbetsprojekt mellan flera lärosäten. Kursansvariga är Maja Elmgren, Uppsala universitet, Kristin Ewins, Örebro universitet, Oskar Gedda, Umeå universitet, Anders Sonesson, Lunds universitet och Patricia Staaf, Malmö universitet. Utöver dessa kommer inbjudna gäster att bidra. Kontakta gärna maja.elmgren@kemi.uu.se om du har frågor.

Inbjudan-Kurs-för-högskoleped-utvecklare-2022 extrautlysning

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdatum är 2021-10-08

 

NU 2022!

Nu har bidragsanmälan till nästa års NU-konferens öppnat. Vi ser fram emot många bidrag där vi delar erfarenheter från planering, genomförande och resultat av utvecklings- och forksningsprojekt med fokus på högre utbildning.

Två plenarer är i nuläget bokade, nämligen Carl Wieman från Stanford Univeristy och Jonna Bornemark från Södertörns högskola. Fler är på gång ….

 Anmäl bidrag och läs mer på NU2022.

 Vi ses i Stockholm/online 15-17 juni 2022!

Anmälningstiden för skrivinternat förlängd!

Swednet arrangerar i slutet av augusti sitt tredje skrivinternat. Vi har nu förlängt anmälningstiden till 18 juli!

På vårt skrivinternat får du som medlem under några dagars tid möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.

Tid och plats:
Den 23-25 augusti på Thorskogs slott norr om Göteborg (www.thorskogsslott.se)

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 23 augusti (ca kl 11:30) och avslutas efter lunch den 24 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Thorskogs slott. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till två konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Åse Nygren från BTH och Jeanette Sjöberg från HH kommer att leda internatet. Organisatör är Swednets styrelse.


Anmälan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 18 juli. A
nmälan är vanligtvis  bindande men vi kommer med anledningen av pandemin att hålla en dialog gällande rådande läge ända fram till internatets början. En avgörande faktor för att vi ska kunna genomföra skrivinternatet är att majoritet av deltagarna är vaccinerade och att åtgärder för att smittsäkra är vidtagna av hotellet. Innan man anmäler sig bör man kolla ev restriktioner för resor på sitt lärosäte.

I din anmälan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Även faktureringsadress ska bifogas. Vi ser också gärna att ett skriftligt intyg från ansvarig chef bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 3500 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Thorskogs slott. Egen dator medtages.


Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation. Antalet platser är i år än mer begränsat än tidigare pga av pandemin

 

Välkommen med din ansökan!