Pedagogisk utvecklare och förändringsledare

Luleå tekniska universitet söker pedagogisk utvecklare

Luleå tekniska universitet är tillräckligt stort för att skapa intressanta utbildningssatsningar, och tillräckligt litet för att mobilisera hela universitetet i arbetet. Senaste initiativet är uppdraget att utveckla innovativ pedagogisk utveckling inom ramen för ett ”europauniversitetssamarbete” med fem universitet i Europa.

För att skapa kraft i realiserandet av visionens fokus på nydanande utbildning, söker vi nu driftiga pedagogiska utvecklare med särskilt ansvar för att initiera och leda digital omställning av undervisning och lärande.

Du hittar mer information via denna länk

https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=4259&rmlang=SE

Varmt välkommen att söka!

Swednets årliga evenemang 2021 – inspirationsdag, konferens och skrivinternat

Under 2021 sker inspirationsdag, konferens och skrivinternat enligt följande:

 

  • Årskonferensen 2021 är planerad till 12 februari och sker digitalt. Årskonferensen består under 2021 endast av ett årsmöte samt presentation av projekt från den strategiska kursen. Inspiration och andra presentationer sker istället under Inpirationsdagen (se nedan).

 

  • Inspirationsdagen 2021 går av stapeln vid Uppsala universitet under maj månad (lunch till lunch). Mer information gällande datum och innehåll kommer inom kort.

 

  • Skrivinternat 2021 går av stapeln i augusti vid Thorskogs slott norr om Göteborg. Mer information gällande datum och innehåll kommer inom kort.

 

Notera: Som ni ser ovan så byter vi från och med nästa år kronologisk ordning på vår årskonferens och vår inspirationsdag. Årskonferensen kommer under 2021 att få ett något slimmat format (pga av Covid-19) men fortsättningsvis (från och med 2022) kommer formatet att kännas igen från tidigare år. Årskonferensen kommer dock fortsättningsvis att ske under februari månad. Inspirationsdag kommer att ske i maj månad.

 

Hoppas vi ses!

Swednets styrelse

Uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete

I samband med NU2020 förde UKÄ en dialog kring sin uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete med Anders Söderholm och Andrea Amft i spetsen. De förtydligande sina ställningstagande om att stärka anslag till forskning inom det högskolepedagogiska området, att ge ett nationellt främjandeuppdrag till förslagsvis UHR och att en nationell strategi för digitalisering är viktig. UKÄ kommer därtill även i fortsättningen att granska och analysera och i det arbetet uppmärksamma högskolepedagogiska frågor. Swednet ser att en fortsatt dialog är nödvändig och viktig för att komma framåt i arbetet!

Tack alla för ert deltagande i NU2020! Spännande samtal och givande presentationer! Vi ses på Swednets årskonferens som går av stapeln i Uppsala. Stay tuned och trevlig helg!

SFS betonar vikten av högskolepedagogik!

Just nu pågår debatt kring hållbart lärande i högre utbildning på NU2020. Simon Edström från SFS inleder genom att betona vikten av att skapa hållbara lärandesituationer. Han betonar vikten av att forskarstuderande genomgår högskolepedagogisk utbildning. SFS vill också se en samordning mellan lärosätenas pedagogiska meriteringssystem. Vidare ställer SFS sig bakom UKÄs rapport om högskolepedagogisk utveckling och ser gärna att UHR får ett utökat främjandeuppdrag. SFS vill slutligen se att den högskolepedagogiska utvecklingen blir del av det nationella kvalitetssystemet.

 

https://play.sh.se/media/NU+2020+stream+1/0_ny737zrd

Nästa samtal inom satsningen PU 360 sker 3:e juni kl 15!

 

Universitetslektor Katarina Winka, Umeå universitet,  är vår andra gäst i vårt samtal: pedagogisk utvecklare 360. Katarina har arbetat länge som pedagogisk utvecklare och varit chef under en period. Hon kommer att diskutera vikten av att lära känna organisationen vi arbetar inom och de intressenter som påverkar eller påverkas av vårt arbete. När är det läge att följa med i de vindar som blåser alternativt göra motstånd? För vem gör vi det vi gör och vilka mål har vi för vårt arbete?  Vem eller vad som är motorn i universitetets pedagogiska utveckling?

 

Välkommen att delta och att sprida länken till kollegor

https://ltu-se.zoom.us/j/64666212987