Välkommen till NU2024! 

Om ett år ses vi i Umeå, visst? Då äger den högskolepedagogiska konferensen NU2024 rum på Umeå universitets campus. Välkommen den 17–19 juni! 

Som tidigare ger konferensen utrymme för nätverkande och utveckling genom delade erfarenheter från praktik och forskning. Det kommer också att bli oerhört trevligt! 

Konferensens tema är Högre utbildning i och för förändring. Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatet, Covid-pandemin, AI, krigsoro, nya regeringsuppdrag och mycket annat behöver hanteras inom ramen för den pedagogiska verksamheten vid landets lärosäten. Samtidigt driver lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och pedagogiska ledare förändringsarbete som kommer ur intresse och professionellt engagemang för ökad kvalitet. Lärosätena är i förändring som respons på skeenden i omvärlden å ena sidan och å andra sidan djupt engagerade i arbete för konkret förändring i den egna verksamheten. Vi vill med konferensens tema uppmuntra till samtal i detta spann. Läs mer på webbsidan www.nu2024.se.  

NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.  

Välkommen! 

Lars Larsson

Samordnare arrangörsgruppen, UPL Umeå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *