Föreningens syfte

Föreningens syfte är att:

  1. stimulera pedagogisk utveckling inom högre utbildning
  2. främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling inom högre utbildning
  3. stärka identiteten och främja professionell utveckling bland personer engagerade i utvecklingsinriktat arbete på det högskolepedagogiska området

Föreningen skall bejaka mångfalden av olika professionella och vetenskapliga perspektiv samt olika förhållningssätt på utbildningsområdet.

Här hittar du Swednets stadgar

Organisationsnr: 802413-1784