Ansök om bidrag från Swednet!

Visste du att Swednets medlemmar kan söka bidrag från föreningen för aktiviteter som ligger i linje med föreningens ändamål? Tidigare har föreningen till exempel stöttat produktion av poddar, publicering av forskningsresultat och deltagande i konferenser.

Beviljade medel ligger vanligtvis mellan 5 000 och 15 ooo kronor. Beviljade medel kan inte användas till lön eller arvode.

Från och med 2023 finns två deadlines per läsår: 15 oktober och 15 april. Styrelsens ambition är att ge besked inom en månad efter deadline. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökningsformulär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *