Medverka i NU2024!

Sveriges största högskolepedagogiska konferens – NU2024 – äger rum i Umeå den 17–19 juni 2024. Konferensen bygger på nätverkande och utveckling genom delade erfarenheter från praktik och forskning. Under konferensen erbjuds fyra former för medverkan – muntlig presentation, rundabordssamtal, workshop och poster. Den som vill göra på annat sätt är välkommen att kontakta konferenskommittén via kontaktformuläret på webb-sidan, så resonerar vi om saken. Anmälan av bidrag i form av abstrakt görs från den 1 september till den 6 november

Konferensens tema är Högre utbildning i och för förändring. Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatet, Covid-pandemin, AI, krigsoro, nya regeringsuppdrag och mycket annat behöver hanteras inom ramen för den pedagogiska verksamheten vid landets lärosäten. Samtidigt driver lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och pedagogiska ledare förändringsarbete som kommer ur intresse och professionellt engagemang för ökad kvalitet. Lärosätena är i förändring som respons på skeenden i omvärlden å ena sidan och å andra sidan djupt engagerade i arbete för konkret förändring i den egna verksamheten. Vi vill med konferensens tema uppmuntra till samtal i detta spann. Läs mer och anmäl bidrag på webbsidan www.nu2024.se

NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. 

Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *