NU2024: anmäl bidrag, anmäl dig själv!

Sveriges största högskolepedagogiska konferens – NU2024 – äger rum i Umeå den 17–19 juni 2024. Du kan fortsatt skicka in abstrakt för konferensbidrag – anmälningstiden är förlängd till den 30 november. Du också anmäla dig själv till konferensen – sista anmälningsdag är den 10 maj 2024. Besök www.nu2024.se för mer information. 

NU2024 handlar om nätverkande och utveckling genom delade erfarenheter från praktik och forskning. Konferensen innehåller presentationer, rundabordssamtal, workshops, postersessioner, informella möten och mycket annat. 

Temat som guidar konferensen är Högre utbildning i och för förändring. Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatets förändrade dynamik, kraftfulla AI-verktyg som på kort tid gjorts brett tillgängliga, nya politiska projekt och så vidare är exempel på yttre förändringar. Samtidigt pågår internt förändringsarbete av lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och ledare. Hur kan och bör vi förhålla oss till de stora skeendena i omvärlden? Hur kan pedagogisk verksamhet i högre utbildning utvecklas på konkreta och ändamålsenliga sätt? Vilka konsekvenser får detta för lärare, utvecklare och ledare i högre utbildning? Vi vill med konferensens tema uppmuntra till samtal och reflektion i relation till de här och andra relaterade frågor. 

 NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. 

Varmt välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *