Välkommen till en konferens om faktorer som kan skapa bättre utbildning för alla. 
20 – 21 april 2016, Näringslivets hus, Stockholm.
Konferensen riktar sig till beslutsfattare på alla nivåer från grundskola till högskola, aktiva i myndigheter och intresseorganisationer inom utbildningsområdet, studie- och yrkesvägledare, funktionshindersamordnare, likabehandlingsansvariga, jämställdhetsansvariga, internationaliseringsansvariga och andra intresserade.

ANMÄL DIG HÄR SENAST DEN 14 MARS!

Läs programmet för Kvalitetsdrivet2016 
HÄR!

Konferensen är en del i Universitets- och högskolerådets arbete för att främja intresset för högre utbildning, breddad rekrytering och likabehandling inom högskolan samt motverka diskriminering och att främja internationalisering inom hela utbildningsområdet.


Tid och plats
20 april kl. 10 – 17, registrering och fika från kl. 9, konferensmiddag från 18. 21 april kl. 9 – 16.

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.


Kostnad
Konferensen kostar 3 400 kr per person (exkl. moms). I avgiften ingår konferensmaterial, förmiddags-och eftermiddagsfika, lunch båda dagarna och konferensmiddag den 20 april. 

Konferensavgift faktureras efter sista anmälningsdag den 14 mars 2016 till adress som anges nedan. Bokningen är bindande från och med den 15 mars och kan då inte ändras. Däremot kan personliga kontaktuppgifter uppdateras.


Avanmälan
Om du får förhinder måste du avanmäla dig för att inte faktureras. Avanmälan gör du skriftligen till: 
kvalitetsdrivet@wowevents.se senast den 14 mars.

Viktigt!
Välj workshops nedan för de två konferensdagarna. Anmäl dig senast den 14 mars. 

Läs om respektive workshop 
HÄR! Eftersom deltagarantalet är begränsat till ca 170 så är det “först till kvarn” som gäller.

Tema
Breddad rekrytering, ökat internationellt samarbete och utbyte samt likabehandling – driver det kvalitet framåt och ger det en bättre utbildning för alla?


Breddad rekrytering och breddat deltagande
• Aktiviteter för att bredda rekryteringen till högskolan inom högskolans alla nivåer.

• Stödåtgärder för att bredda deltagandet av studenter inom högskolans alla nivåer.

• Högskolepedagogik som redskap för breddat deltagande inom högskolan.

• Stöd för studenternas övergång till arbetsmarknaden.


Mobilitet
• UHR:s förslag till arbetssätt för att öka antalet utresande utbytesstudenter  

• Proaktiv och samordnad studievägledning för att öka intresset för utbytesstudier och motverka hinder.

• Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier.


Läs mer här!

Kontakt
Frågor om anmälan till konferensen mejlas till: kvalitetsdrivet@wowevents.se.

Ansvarig för konferensen är avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor.

Frågor om konferensprogrammet:

Annika Ghafoori, 
annika.ghafoori@uhr.se
Carina Hellgren, 
carina.hellgren@uhr.se

Vi ser fram emot att träffa dig!


Välkommen!

Universitets- och högskolerådetKonferensen Kvalitetsdrivet2016 genomförs med stöd från Europeiska Kommissionen inom programmet Erasmus+ och Euroguidance, dessa organisationer kan inte hållas ansvariga för konferensens innehåll. Konferensen anordnas av UHR i samarbete med lärosäten.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *