Anmäl dig till årskonferensen!

Dags att anmäla sig till Swednets årskonferens, i år är förlagd till Göteborgs universitet. Temat för årets konferens är Utbildning för hållbar utveckling. Huvudtalare är:

  • Arjen Wals, gästprofessor i Lärande och utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. Arjen är professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University i Nederländerna och UNESCO-ordförande inom samma område.
  • John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.
  • Johan Larsson, doktorand vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
  • Barbro Robertsson, sakkunnig i bedömargrupp vid UKÄ:s nationella utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen vid Sveriges universitet och högskolor. Arbetade i många år med att utveckla kriterier för hållbarhetsmärkning av utbildningar vid Göteborgs universitet.

Varmt välkomna att delta i detta spännande forum! Glöm inte att skicka in bidrag. Call for papers stänger 12 april!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *