Bidra till jubileumsskrift!

I år fyller Swednet 15 år som formell förening och det vill vi fira med en jubileumsskrift!

Som medlem har du nu möjlighet att bidra med en reflektion bakåt och/eller vad du ser framåt, vad gäller högskolepedagogisk utveckling i Sverige. Vår avsikt är att uppmärksamma födelsedagen i samband med NU-konferensen i Västerås 9-11 oktober i år. Då hoppas vi kunna dela ut denna skrift till konferensbesökarna och därmed synliggöra Swednet och högskolepedagogisk utveckling.

Texterna i skriften ska vara korta, 2-4 A4-sidor i Word (12p, 1,5 radavstånd) i form av en lättsam betraktelse eller reflektion. Vi hoppas att dessa olika texter gemensamt ska visa på den utveckling som Swednet har bidragit till under den här tiden, liksom den bredd som Swednet står för idag, samt utgöra ännu ett avtryck i det högskolepedagogiska samtalet.

Vi behöver ditt bidrag senast den 17/9. Skicka ditt bidrag via mejl till: Jeanette.sjoberg@hh.se. Märk ditt mejl med “Jubileumsskrift” i ämnesraden.
/Swednets styrelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *