Biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot högskolepedagogik

Umeå universitet, inst NMD, utlyser en anställning som biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik (matematik, naturvetenskap eller teknik) med inriktning mot högskolepedagogik. Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % vetenskaplig meritering och 25 % pedagogisk meritering. Ansökan ska vara inne senast 2021-09-30.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.