EDTA Speakeasy Sept 12 & 13: How and why trust matters in academic development

Celia Popovic and Fiona Smart invite you to the Sept 2023 EDTA Speakeasy and it is an EDTA first!!

Our provocateurs are: Dr Kathryn Sutherland, Victoria University of Wellington; Dr Gabriela Pleschová, Comenius University Bratislava; Dr Rachel Forsyth, Lund University; Professor Peter Felten, Elon University; and Dr Julie Timmermans, University of Otago

The provocation is …

We often take as a given that trust is essential for effective learning and teaching relationships (Beltrano et al., 2021; Carless, 2012; Felten & Lambert, 2020; Pedersen et al., 2022). However, scholars regularly note that many of the claims about trust in higher education are based more on intuition than research (Tierney, 2006; Hagenaur & Volet, 2014). Might the same be the case in educational development? We have an excellent guide on building trusting rapport in our work based on interviews with developers (West et al., 2017), thoughtful studies on trustful conversations in faculty and academic development (Cook-Sather et al, 2021; Simon & Pleschová 2021) and new conceptual articles exploring the nature of credibility and trustworthiness in educational development (Little & Green, 2022). What more should we be asking about trust in practice and in context? How do identities and cultures influence trust in educational development interactions? Does compulsory or voluntary participation in our programmes influence whether and how trust develops? Will people perhaps distrust us if our work addresses primarily institutional rather than individual priorities (Roxå & Mårtensson, 2017)?

To register: email Fiona at FMSmart@outlook.com – do tell her which Speakeasy you will join
*EDTA: Educational Developers Thinking Allowed

Medverka i NU2024!

Sveriges största högskolepedagogiska konferens – NU2024 – äger rum i Umeå den 17–19 juni 2024. Konferensen bygger på nätverkande och utveckling genom delade erfarenheter från praktik och forskning. Under konferensen erbjuds fyra former för medverkan – muntlig presentation, rundabordssamtal, workshop och poster. Den som vill göra på annat sätt är välkommen att kontakta konferenskommittén via kontaktformuläret på webb-sidan, så resonerar vi om saken. Anmälan av bidrag i form av abstrakt görs från den 1 september till den 6 november

Konferensens tema är Högre utbildning i och för förändring. Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatet, Covid-pandemin, AI, krigsoro, nya regeringsuppdrag och mycket annat behöver hanteras inom ramen för den pedagogiska verksamheten vid landets lärosäten. Samtidigt driver lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och pedagogiska ledare förändringsarbete som kommer ur intresse och professionellt engagemang för ökad kvalitet. Lärosätena är i förändring som respons på skeenden i omvärlden å ena sidan och å andra sidan djupt engagerade i arbete för konkret förändring i den egna verksamheten. Vi vill med konferensens tema uppmuntra till samtal i detta spann. Läs mer och anmäl bidrag på webbsidan www.nu2024.se

NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. 

Välkommen!

Konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande, Stockholm 25-26 oktober

Du är nu som Swednetmedlem välkommen att via denna länk registrera dig till Include-Swednets konferens “Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola?” den 25 – 26 oktober 2023 kl. 12:00-13:00, på Scandic Sjöfartshotellet, Stockholm.

Vänligen observera att den allmänna registreringen öppnar den 1 september, varför du ombeds att registrera dig senast den 30 augusti (begränsat antal platser). Konferensen samarrangeras av Include, Swednet och UHR. Kontaktperson är Samuel Heimann, Luleå tekniska universitet, som är ansvarig vid Include: samuel.heimann@ltu.se.

Läs mer om konferensen och programmet här: Include-Swednet Konferens: Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola? | hpu.uhr.se

Temacaféer om meritering

Med start den 7 september håller UHR ett antal nationella temacaféer om meritering. Syftet med dessa temacaféer är att sprida det högskolepedagogiska samtalet till en större publik, i synnerhet samtalet om meritering. Målgruppen är högskolelärare, pedagogiska utvecklare och andra anställda vid svenska högskolor och universitet. Temacaféerna sänds digitalt och spelas in. Därefter läggs de upp på UHR:s webb. 

Tio år efter rosa rapporten: 7 september, klockan 9–10
För tio år sedan uppmanade Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Sveriges regering och svenska lärosäten att verka för att högskolepedagogisk skicklighet ska belönas i samma utsträckning som vetenskaplig skicklighet. Vad var syftet med uppmaningen, vad har hänt under dessa tio år och vad vill SFS idag?

Pedagogisk meritering: 28 september, klockan 9–10
Hur har pedagogiska meriteringsmodeller vuxit fram och hur ser det ut idag? Hur upplever lärare inom högskolan ansökningsprocessen när de får sin högskolepedagogiska skicklighet bedömd?

Vetenskaplig meritering: 19 oktober, klockan 9–10
Behöver de vetenskapliga meriteringsmodeller som idag används vid lärosäten förändras? Vad är utmaningen med befintliga modeller och vad är det för nya ramverk som utvecklas?

Samverkansmeritering: 16 november, klockan 9–10
Vad kommer Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) att finna när de granskar de svenska lärosätenas samverkan med det omgivande samhället? Behövs meriteringsmodeller för samverkansskicklighet och vad krävs i så fall av sådana modeller?

Verkstad i portföljskrivning med fokus på konkreta exempel: 7 december, klockan 9–10
Är det dags att skriva eller revidera din pedagogiska portfölj? Tycker du att det är svårt att välja exempel och stödjande dokumentation? Då är du välkommen på en verkstad i portföljskrivning.

Akademisk meritering: 8 februari, klockan 9–10
Kommer dagens modeller för pedagogisk, vetenskaplig och samverkansmeritering att ersättas av en samlad modell för akademisk meritering i framtiden? Är det en möjlig och önskvärd utveckling?

Mer information finns på UHR:s webbplats.

Välkomna!

Save the date! Swednets internat för nya högskolepedagoger, Sigtuna 11-13 december

I regi av Åsa Ryegård och Thomas Olsson kommer föreningens internat för nya högskolepedagoger (ca 6 månaders till 2 års erfarenhet) gå av stapeln 11-13 december på Sigtunastiftelsen. Syftet är att den som nyligen börjat arbeta som pedagogisk utvecklare ska bli trygg i rollen genom att tillägna sig relevanta kunskaper, redskap/verktyg och ett professionellt nätverk. Program, anmälningsinformation etc kommer i början av höstterminen.

SFS följer upp tio år av högskolepedagogik i ny rapport

I år är det tio år sedan Sveriges förenade studentkårer (SFS) publicerade den rapport som har kommit att kallas för rosa rapporten. I rosa rapporten efterfrågades en högskolepedagogik som sätter studentens lärande i centrum. För att undervisningen i högskolan skulle utvecklas i den riktningen ställde SFS ett antal krav på regeringen och riktade flera uppmaningar till svenska lärosäten.

I den nya rapporten Från ord till handling följer SFS upp högskolepedagogiken under perioden 2013–2023. Uppföljningen visar att utvecklingen inte har mött SFS förväntningar. Samtidigt kan SFS se att en positiv utveckling har skett inom vissa avgränsade områden. SFS konstaterar att detta inte är regeringens förtjänst. Istället är det lärosätena själva som har tagit ägarskap i högskolepedagogiska frågor. Det får SFS att göra följande reflektion:

En viktig aspekt att reflektera över är relationen mellan lärosätenas ansvarstagande och regeringens roll. Det är möjligt att regeringen inte behöver göra intrång på lärosätenas arbete, utan istället stärka incitamenten och resurserna för högskolepedagogisk utveckling. Genom att regeringen ger lärosätena bättre förutsättningar kan lärosätena själva forma och förbättra undervisningen utifrån sin verksamhet.

Konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande i högre utbildning, Stockholm 25-26 oktober

Arbetet med Include, Swednet och UHR:s gemensamma konferens “Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola?” pågår som bäst och ett preliminärt program till konferensen finns nu på UHR:s hemsida (klicka här).

Swednets medlemmar kommer att kunna anmäla sig i slutet av augusti, några dagar innan den formella anmälningsperioden. Länk till anmälan kommer här när det är dags!

Call for Papers: special issue of the International Journal for Academic Development (IJAD) – Trust in and through Academic Development.

We invite you to contribute to the special issue of the International Journal for Academic Development (IJAD) focused on Trust in and through Academic Development. We seek to explore a range of issues of interest to academic developers and welcome submissions of a variety of papers that ask and/or answer questions relating to trust in academic development. Both qualitative and quantitative research are welcomed. Authors are invited to submit a proposal at any point before 1 December 2023 if they would like to receive feedback on their ideas.

Key dates: 

Proposal (optional) submitted by 1 December 2023 – earlier is better! 

Full manuscripts submitted by 2 February 2024 

Final accepted manuscripts submitted by 16 October 2024.

The full call, and submission information, can be found here International Journal for Academic Development: Trust in and through Academic Development (taylorandfrancis.com)

Peter Felten, Rachel Forsyth, Gabriela Pleschová, Kathryn Sutherland, Julie Timmermans (special issue co-editors)