Chef för universitetspedagogiska enheten vid Karlstad universitet

Universitetspedagogiska enheten vid Karlstad universitet har ett övergripande ansvar för kompetensutveckling inom högskolepedagogik/högskoledidaktik vid universitetet och är en del av personalavdelningen. Enhetens huvuduppdrag är att bidra till ökad kvalitet i undervisning och examination. För att leda, utveckla och driva enheten söks nu en enhetschef. Som enhetschef verkar du självständigt under personalchefen och har eget ansvar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du förväntas också delta i enhetens operativa arbete både när det gäller utvecklingsarbete och administration. Vid enheten finns förutom enhetschefen nio medarbetare, fyra är anställda på enheten och fem är lärare som har uppdrag på deltid.

Som enhetschef kommer du att vara involverad i kvalitetsarbetet på universitetet, i arbetet med en meriteringsmodell inom undervisningsområdet samt i arbetet med kurs-, läsårs- och programvärderingar. Enhetschefen leder också arbetet med en årlig universitetsgemensam utvecklingskonferens inom undervisning och examination. I anställningen ingår också samarbete i nätverk för högre utbildning. Enheten medverkar idag i Swednet, i ENQA (europeiskt kvalitetsnätverk och ISSOTL (internationellt nätverk för högre utbildning)

Läs mer här och sprid gärna bland kollegor.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *