Den strategiska kursen är tillbaka!

Att arbeta strategiskt med högskolepedagogisk utveckling: kurs för högskolepedagogiska utvecklare 2019-2020. 

Den strategiska kursen är tillbaka på begäran. Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet. Du får en ökad kunskap om och förståelse för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av förändringsprocesser och din egen roll i organisationen. Du kommer att ta del av aktuella erfarenheter från andra lärosäten och internationell forskning samt möjlighet att bygga upp kompetensförstärkande nätverk. Under kursen kommer du att arbeta med ett utvecklingsprojekt på ditt eget lärosäte. Genom kursen får du möjlighet att bidra till den gemensamma kunskapen om förutsättningarna för och erfarenheterna av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser.

Kursen vänder sig till personer som arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. I kursen eftersträvas bredd och variation avseende erfarenheter, lärosätes tillhörighet etcetera. Maximalt antal deltagare är 18 personer. Kursen genomförs på svenska. Deltagaravgiften är 5000 kr, vilket inkluderar mat under sammankomsterna samt logi under internatet. Deltagarna betalar dessutom för sina egna resor samt boende vid den första och sista av kursens sammankomster. Swednet bidrar till kursens genomförande med 4.000 kr/deltagare samt omkostnader för kursansvariga.

Kursansvarigas insats bekostas av deras lärosäten. Kursledningen består av Maja Elmgren (Uppsala universitet), Oskar Gedda (Luleå tekniska universitet), Anders Sonesson (Lunds universitet), Patricia Staaf (Malmö universitet) och Katarina Winka (Umeå universitet)
OBS!!! Det räcker inte att mejla någon av kursledarna utan formuläret måste användas för att anmälan ska vara giltig. 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *