Extrautlysning till Strategisk högskolepedagogisk utveckling – kurs för högskolepedagogiska utvecklare

På grund av den kvarvarande pandemin, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer vid flera lärosäten har kursen flyttats fram ca ett halvår. I samband med detta har vi kunnat öppna för ytterligare några deltagare.

Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet. Du får en ökad kunskap om och förståelse för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av förändringsprocesser och din egen roll i organisationen. Du kommer i kollegiala diskussioner att få ta del av aktuella erfarenheter från andra lärosäten och internationell forskning samt möjlighet att bygga upp kompetensförstärkande nätverk. Under kursen kommer du att arbeta med ett mindre utvecklingsprojekt på ditt eget lärosäte samt skriva en pedagogisk portfölj som ger en grund för fortsatt förnyelse i och fördjupning av utvecklarrollen. Genom kursen får du också möjlighet att bidra till den gemensamma kunskapen om förutsättningarna för och erfarenheterna av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser.

Kursen genomförs i Swednets regi som ett samarbetsprojekt mellan flera lärosäten. Kursansvariga är Maja Elmgren, Uppsala universitet, Kristin Ewins, Örebro universitet, Oskar Gedda, Umeå universitet, Anders Sonesson, Lunds universitet och Patricia Staaf, Malmö universitet. Utöver dessa kommer inbjudna gäster att bidra. Kontakta gärna maja.elmgren@kemi.uu.se om du har frågor.

Inbjudan-Kurs-för-högskoleped-utvecklare-2022 extrautlysning

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdatum är 2021-10-08

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.