Högre utbildning – redaktörskap och granskare!

Tidskriften Högre utbildning sjösattes 2010 och är Sveriges enda akademiska tidskrift specifikt inriktad mot högre utbildning. Tidskriften är kollegialt granskad och utgör en svensk-nordisk disciplinöverbryggande arena för kunskapsbildning av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. Tidskriften högre utbildning söker nu granskare och har en utlysning ute vad gäller redaktörskap. För mer uppgifter om tidskriftens inriktning och organisation, se www.hogreutbildning.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *