KTH söker enhetschef

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande söker ny enhetschef. Tjänsten som enhetschef är placerad vid skolans enhet som driver högskolepedagogiska frågor. Enhetens övergripande mål är att arbeta för uthållig, systematisk och evidensbaserad pedagogisk utveckling av organisation, fakultet och lärare i den högre utbildningen på KTH. Detta sker med hög integration av nationellt och internationellt samarbete. I enhetens uppdrag ingår att leda och utveckla den verksamhet som stödjer kvalitets- och utbildningsutveckling av KTH:s utbildningar. Forskning, undervisning, utveckling och samverkan är viktiga hörnstenar i enhetens verksamhet.

Den högskolepedagogiska enheten är en del av avdelningen Lärande. Som chef kommer du att fylla en viktig funktion för såväl enhetens, avdelningens som skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärandes framtida utveckling. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp och representera KTH:s högskolepedagogiska verksamhet gentemot KTH:s ledning.

Chefsuppdraget beräknas omfatta ungefär 50 % av en heltidstjänst. Resterande tid utformas beroende av den sökandes profil, så att möjlighet till heltidstjänst kan erbjudas. Sista ansökningsdagen är 31 oktober.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *