Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga: Att bedöma pedagogisk skicklighet

Syftet med kursen Att bedöma pedagogisk skicklighet är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kursen motsvarar c:a två veckors arbete.

Upplägg
Mellan första och sista kursträffen sker inläsning av litteratur och olika portföljer, bedömningsarbete individuellt och i grupp samt tre e-möten med mentorer och gruppmedlemmar. Varje deltagare kommer att läsa och bedöma minst fem portföljer samt författa två pedagogiska sakkunnigutlåtanden under kursen.

Kurstid: 20 september – 14 december 2022
Plats: Örebro universitet (20/9 och 14/12) samt tre e-möten (5/10, 26/10 och 17/11)
Avgift: 5000 kr

Länk till anmälan: https://www.oru.se/pedagogiskskicklighet

Sista anmälningsdag: 15 februari 2022. Besked om antagning ges senast 1/3.

Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se

Kristin Ewins, Kristin.Ewins@oru.se

Kursen ges i samarbete mellan Örebro universitet, Umeå universitet, Mälardalens universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet och Swednet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *