Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga

Till våren finns det återigen möjlighet att gå denna kurs. Syftet med kursen är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kurstid: 5 februari – 21 maj 2019. För mer information och anmälan, gå in under fliken “Kurser” Swednets webb. OBS! Kursen är fulltecknad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *