Ny omgång 2020 av den nationella kursen för pedagogiskt sakkunniga: Att bedöma pedagogisk skicklighet

Nu har du återigen möjlighet att anmäla dig till den nationella kursen för pedagogiskt sakkunniga: Att bedöma pedagogisk skicklighet. Syftet med kursen är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kursen motsvarar c:a två veckors arbete.

Upplägg
Mellan första och sista kursträffen sker inläsning av litteratur och olika portföljer, bedömningsarbete individuellt och i grupp samt tre e-möten med mentorer och gruppmedlemmar. Varje deltagare kommer att läsa och bedöma minst fem portföljer samt författa två pedagogiska sakkunnigutlåtanden under kursen.

Kurstid: 10 september – 26 november 2020.
Plats: Linköpings universitet (10/9 och 26/11) samt tre e-möten (24/9, 15/10 och 5/11).
Avgift: 5000 kr

Sista anmälningsdag 31 januari 2020. 


Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se

Elaine Sjögren, elaine.sjogren@liu.se

Kursen ges i samarbete mellan Umeå universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola, Lunds tekniska högskola och Swednet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *