Ny utgåva av International Journal for Academic Development

International Journal for Academic Development, vol. 22, Issue 2, finns nu tillgänglig online via Taylor & Francis Online. Här finner ni bl.a. artiklar av Roxå & Mårtensson, “Agency and structure in academic development practices: are we liberating academic teachers or are we part of a machinery surpassing them?” och en rad andra artiklar som berör pedagogisk utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *