Pedagogisk utvecklare 360

Nu startar vi ett samtal om rollen pedagogiska utvecklare, ett samtal vi kallar pedagogisk utvecklare 360. 360 anspelar dels på ett holistiskt och varierat perspektiv men också att vi är tre personer som samlas runt teman och erfarenheter knutna till rollen pedagogisk utvecklare och leder och bjuder in till samtal under 60 min. Alla är välkomna att ta del av webbinariet, även om intentionen är främst att vända oss till och välkomna ”nya” pedagogiska utvecklare.

 

Vi har ett första webbinarium 4 mars kl 15-16. Du deltar via denna länk: https://du-se.zoom.us/j/807708740

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, conference, huddle, and training rooms, as well as executive offices and classrooms. Founded in 2011, Zoom helps businesses and organizations bring their teams together in a frictionless environment to get more done. Zoom is a publicly traded company headquartered in San Jose, CA.
du-se.zoom.us

Formen för samtalet ska få växa fram under våren och vår ambition är att nå en interaktivitet som höjer deltagarnas kvalitet av mötet.

Professor Klara Bolander Laksov är först ut som gäst på webbinarium: pedagogisk utvecklare 360. Hon kommer att presentera resultatet av sin studie med titeln: Lessons learned – towards a framework for integration of theory and practice in academic development (2018). Studien är en genomgång av forskning som hon varit engagerad i under de senaste 10 åren och beskriver hur hon arbetat med integration av teori och praktik på tre olika nivåer; intrapersonell, interpersonell och organisationell nivå. I artikeln identifierar hon tre spänningsfält som är viktiga att vara medveten om för att arbeta strategiskt med pedagogisk utveckling.

Vi ser verkligen fram emot det samtalet.

Nästa webbinarium blir 1:a april kl 15 och då deltar Katarina Winka. Utskick kommer…

Vi som håller i uppstarten av detta initiativ är Niklas Brinkfeldt och Oskar Gedda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *