Samverkansmeritering – ny nationell rapport!

För pedagogiska utvecklare som arbetar med meriteringsfrågor så kan denna VINNOVA-finansierade rapport – MerSam slutrapport 2021 – om samverkansmeritering vara av intresse, särskilt om man är ledamot av en rekryteringskommitté eller om man arbetar i nära samarbete med HR. Rapporten lyfter i kap 2 jämförelser med pedagogisk meritering och vikten av nationella nätverk som Swednet. Framför allt är rapporten  ett underlag för vidare utveckling av samerkansmeritering i relation till såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering vid landets lärosäten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *