SFS betonar vikten av högskolepedagogik!

Just nu pågår debatt kring hållbart lärande i högre utbildning på NU2020. Simon Edström från SFS inleder genom att betona vikten av att skapa hållbara lärandesituationer. Han betonar vikten av att forskarstuderande genomgår högskolepedagogisk utbildning. SFS vill också se en samordning mellan lärosätenas pedagogiska meriteringssystem. Vidare ställer SFS sig bakom UKÄs rapport om högskolepedagogisk utveckling och ser gärna att UHR får ett utökat främjandeuppdrag. SFS vill slutligen se att den högskolepedagogiska utvecklingen blir del av det nationella kvalitetssystemet.

 

https://play.sh.se/media/NU+2020+stream+1/0_ny737zrd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *