Skrivinternat i Swednet:s regi!

Swednet arrangerar nu sitt tredje skrivinternat! Här får du som medlem under några dagars tid möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området. Vi ser gärna att du har ett påbörjat arbete som det i möjligaste mån går att avsluta inom skrivinternatets tidsram.

Tid och plats:
Den 23-25 augusti på Thorskogs slott norr om Göteborg (www.thorskogsslott.se)

Upplägg:
Skrivinternatet inleds vid lunchtid måndagen den 23 augusti (ca kl 11:30) och avslutas efter lunch den 24 augusti (ca kl 13). Du erbjuds rum och helpension på fantastiskt vackra Thorskogs slott. Skrivinternatet innehåller både seminarier i grupp och egen tid för skrivande. Vi har tillgång till två konferensrum och flertalet andra inbjudande sittgrupper där du kan arbeta i lugn och ro och under avslappnande former. Runt slottet finns en underbar natur som inbjuder till promenader för reflektion och samtal.

Åse Nygren från BTH och Jeanette Sjöberg från HH kommer att leda internatet. Organisatör är Swednets styrelse.

Anmälan:
Anmälan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 15 juli. A
nmälan är vanligtvis  bindande men vi kommer med anledningen av pandemin att hålla en dialog gällande rådande läge ända fram till internatets början. En avgörande faktor för att vi ska kunna genomföra skrivinternatet är att majoritet av deltagarna är vaccinerade och att åtgärder för att smittsäkra är vidtagna av hotellet. Innan man anmäler sig bör man kolla ev restriktioner för resor på sitt lärosäte.

I din anmälan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Även faktureringsadress ska bifogas. Vi ser också gärna att ett skriftligt intyg från ansvarig chef bifogas där det framgår att man ämnar avsätta tid och medel för skrivinternatet för deltagaren ifråga. Kostnaden för internatet subventioneras av Swednet. Deltagarnas kostnad är 3500 kr. I detta pris ingår eget rum (2 nätter) och helpension på Thorskogs slott. Egen dator medtages.


Vem får ansöka?
Swednets skrivinternat är öppet för alla våra medlemmar. Vi strävar efter en bred lärosätesrepresentation. Antalet platser är i år än mer begränsat än tidigare pga av pandemin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *