Skrivinternat i Swednets regi!

Swednet arrangerar nu vårt allra första skrivinternat för våra medlemmar. Här kan du under några dagars tid få möjlighet att fokusera på ditt skrivande tillsammans med en mindre grupp. Skrivandet kan utgöras av vetenskapliga arbeten (artiklar, rapporter, forskningsansökningar o.d.) eller reflekterande texter baserade på beprövad erfarenhet men bör vara av relevans för det högskolepedagogiska området.

Skrivinternatet är förlagt till Häckeberga slott, söder om Lund, den 13-15 augusti, 2018. Anmälan görs till Åse Nygren (ase.nygren@bth.se) senast den 1 april. I din anmälan ska namn, universitet och skrivprojekt framgå. Skrivprojektet ska motiveras – varför är detta projekt viktigt för dig personligen och varför är frågeställningen av särskild relevans för det högskolepedagogiska fältet? Läs mer om upplägg, anmälan, kostnad o.d. här innan du anmäler dig. Observera att skrivinternatet har ett begränsat antal platser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *