Stort tack till arrangörerna vid Umeå universitet!

Swednet vill på detta sätt rikta ett stort tack till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) vid Umeå universitet för ert fantastiska arrangement av Swednets och UKÄ:s gemensamma konferens 2019. Årskonferensen är nu avslutad och vi tar med oss ett produktivt verksamhetsår 2018 och en högskolepedagogisk utveckling som just nu har vind i seglen. Swednets idoga arbete för att skapa mervärde för våra medlemmar och vårt nationella arbete för att skapa en stabil grogrund för högskolepedagogisk utveckling vid svenska lärosäten ger utdelning. Vi ser nu fram emot tre härliga dagar vid Noors slott i Knivsta där 2019 års skrivinternat går av stapeln den 12-14 augusti. Det finns fortfarande tre platser kvar… Kontakta Åse Nygren any@bth.se om du är intresserad av att delta. Du får tid och möjlighet till reflektion och skrivande och möjlighet till kollegial återkoppling. Jan Stockfors från tidskriften Högre utbildning kommer att vara där för att presentera tidskriften och prata om olika format, teman och möjligheter till publicering. Den 13-14 maj 2020 kommer årskonferensen att arrangeras gemensamt av Uppsala universitet och SLU. Väl mött och ha en härlig sommar tills vi ses igen!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *