Swednet konferens & årsmöte 2023, digitalt 10 februari

Om dagen

Dagen består av två delar, dels en öppen konferens och därefter ett årsmöte endast för medlemmar i föreningen. Medlemmar kan välja att delta i båda aktiviteterna mellan 9-12. Anmälan krävs för deltagande på årsmötet, och kallelse har skickats med e-post till medlemslistan för 2022.

År 2023 är det Högskolan Väst och därmed Akademus som står för värdskapet. Akademus är samlingsplatsen för Högskolan Västs pedagogiska utveckling och lärarstöd. På enheten sker samverkan mellan pedagogiska utvecklare, lärare i högskolepedagogik, IKT-pedagoger, språkhandledare, medietekniker m.fl. för att främja pedagogisk skicklighet bland undervisande personal på Högskolan Väst. Läs mer om Akademus verksamhet på www.hv.se/akademus.

Konferens kl.9.00-10.15

Konferensen med tema Utveckla utvecklarna är kostnadsfri och riktar sig till dig som är, eller vill bli, medlem i Swednet.

 • Vinjett om ”Utveckla utvecklarna!” med Maja Elmgren.
 • Diskussion i grupper.
 • Återsamling och avslutande konklusioner.

Årsmöte kl.10.30-12.00

Årsmötet är enbart för betalande medlemmar i Swednet. Zoom-länk kommer att skickas till dem som anmält sig till årsmötet. Kallelsen har skickats till medlemmar via e-post från Urban Carlén.

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för stämman
 2. Verksamhets- och revisionsberättelse
 3. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Plan för den kommande verksamheten
 6. Fastställande av medlemsavgift
 7. Val av föreningens ordförande
 8. Val av övriga styrelseledamöter (i förekommande fall, och vid detta möte ett antal)
 9. Val av revisorer och suppleanter (i förekommande fall)
 10. Val av valberedning
 11. Övriga frågor och information

Övriga frågor

Övriga frågor ska anmälas i förväg och offentliggöras av styrelsen senast en månad före stämman. Anmälan av övriga frågor ställs till styrelsens sekreterare, urban.carlen@hv.sesenast 12 januari 2023.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *