Swednets och UKÄ:s gemensamma konferens är igång!

Vice-rektor för utbildning vid Umeå universitet, Heidi Hansson, inleder UKÄs och Swednets gemensamma konferens.

 

Anders Söderholm, generaldirektör på Universitetskanslerämbetet, håller därefter sin keynote på ämnet “Behovet av en högskolepedagogisk strategi.” Söderholm menar att en sådan strategi behövs därför att…

…studentpopulationen förändras

…arbetsmarknaden förändras

…nya lär-möjligheter skapas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *