Temanummer om undervisning och lärande för hållbar utveckling i högre utbildning

Högre utbildning ger ut ett temanummer om undervisning och lärande för hållbar utveckling i högre utbildning och välkomnar bidrag som bygger på initiativ att främja lärande för hållbar utveckling genom att organisera högre utbildning på nya sätt. Bidrag kan exempelvis behandla följande ämnen: styrning och organisering av utbildning för att främja hållbar utveckling; pedagogiska former och lärandeaktiviteter som stödjer lärande för hållbar utveckling; exempel på fortbildning av lärare som syftar till att stärka kompetenser för att undervisa om/i hållbar utveckling. Vi välkomnar också bidrag som reflekterar kring särskilda erfarenheter av undervisning och lärande för hållbar utveckling – inklusive studenters bidrag.

Deadline full papers: October 15, 2019. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *