UKÄ vill ha dialog med lärosäten om pedagogisk utveckling

Strax efter sommaren fick UKÄ regeringsuppdraget att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor. Det handlar om att ge en nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling samt genomföra fördjupningsstudier av verksamhet och resultat.

UKÄ presenterade uppdraget på NU2018 och är angelägna om att inhämta synpunkter från lärare och lärosäten om hur uppdraget kan bedrivas. De vill ha inspel från lärosätena om vad som är viktigt, hur UKÄ ska ta sig an uppdraget, hur lärosätena, lärare, studenter och andra intressenter vill kommunicera med UKÄ i projektet och vilka frågor som UKÄ borde fördjupa sig i. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2018.

För att ge återkoppling till UKÄ inför uppdraget, så kan ni fram till idag kl 17:00 gå in på www.menti.com och slå koden 804193. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *